TBS Nederland is een initiatief van de forensisch psychiatrische centra en klinieken in Nederland. Op deze site vindt u informatie over ‘terbeschikkingstelling’ (tbs) en de wijze waarop we de behandeling en veiligheid binnen de tbs-maatregel vormgeven. Naast nieuws over tbs vindt u hier ook onze gezamenlijke visie op actuele onderwerpen binnen de tbs-sector. 

17 maart 2018: Open Dag TBS Nederland

Voor veel mensen is een forensisch psychiatrisch centrum (fpc) of een forensisch psychiatrische kliniek (fpk) een gesloten wereld. Om mensen met eigen ogen te laten zien hoe het eraan toe gaat in onze instellingen organiseren we één keer per twee jaar een Open Dag. Zaterdag 17 maart 2018 openen zeven fpc's en fpk's hun deuren voor het publiek. Tijdens de Open Dag kunnen ruim 1600 bezoekers een fpc of fpk bezoeken. Inmiddels zijn alle plekken vergeven. Aanmelden voor de Open Dag is dus niet meer mogelijk.

Het is goed om te merken dat er veel belangstelling is voor onze Open Dag en ons werk. In maart 2020 organiseren we opnieuw een Open Dag. De datum wordt begin 2020 via deze website bekend gemaakt. 

Tweets

volg ons