TBS Nederland is een initiatief van de forensisch psychiatrische centra en klinieken in Nederland. Op deze site vindt u informatie over ‘terbeschikkingstelling’ (tbs) en de wijze waarop we de behandeling en veiligheid binnen de tbs-maatregel vormgeven. Naast nieuws over tbs vindt u hier ook onze gezamenlijke visie op actuele onderwerpen binnen de tbs-sector. 

Slachtofferbewust werken: hoe leg je contact tussen slachtoffer en dader?

In de tbs wordt steeds meer rekening gehouden met de wensen en belangen van slachtoffers en nabestaanden. Om dat op een gestructureerde wijze te kunnen doen, is recent de handreiking ‘Slachtofferbewust werken’ ontwikkeld. 

Met de handreiking kunnen forensisch maatschappelijk werkers de behoeften van slachtoffers en daders in kaart brengen en beoordelen hoe daar rekening mee kan worden gehouden. Dat kan bijvoorbeeld door contact tussen slachtoffers en maatschappelijk werkers van een tbs-kliniek of door contact met de tbs-gestelde zelf. 

Meer weten? Lees verder.

Tweets

volg ons