Behandeling is gericht op afname van het delictrisico


Patiënten die in een forensisch psychiatrisch centrum (fpc) of een forensisch psychiatrische kliniek (fpk) worden verpleegd en behandeld zijn volwassen mannen en vrouwen* met psychiatrische stoornissen. Vaak hebben zij naast hun stoornis ook een verslavingsprobleem. Mede daardoor hebben zij een ernstig delict gepleegd. Zonder behandeling is de kans groot dat zij opnieuw een ernstig delict plegen. 

De behandeling in een fpc richt zich op het verminderen van de risicofactoren om zo de kans te verkleinen dat een patiënt opnieuw een delict pleegt. Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat de patiënt op een veilige en verantwoorde manier terugkeert in de maatschappij. Met een vaste woonplaats, werk, een opleiding of andere dagbesteding en een sociaal netwerk.

Fpkdebeuken3

Verreweg de grootste groep patiënten in een fpc of fpk heeft een tbs-maatregel opgelegd gekregen. Veel fpc’s en fpk’s zetten daarnaast hun expertise op het gebied van behandeling en risicomanagement in voor andere groepen patiënten, zonder tbs-maatregel. Zo zijn er instellingen die patiënten van andere ggz-instellingen in geval van crisis (tijdelijk) opnemen en behandelen. Ook zijn er instellingen die hun expertise inzetten bij forensische poliklinieken en vormen van begeleid wonen.

* Op deze site spreken we van ‘hij’ als het een tbs-patiënt betreft; er kan dus ook ‘zij’ worden gelezen.

Delen via