Behandeling is gericht op afname van het delictrisico


Patiënten die in een forensisch psychiatrisch centrum (fpc) worden verpleegd en behandeld zijn volwassen mannen en vrouwen* met psychiatrische stoornissen. Vaak hebben zij naast hun stoornis ook een verslavingsprobleem. Mede daardoor hebben zij een ernstig delict gepleegd. Zonder behandeling is de kans groot dat zij opnieuw een ernstig delict plegen. 

De behandeling in een fpc is erop gericht de risicofactoren te verminderen en zo de kans te verkleinen dat een patiënt opnieuw een delict pleegt. Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat de patiënt op een veilige en verantwoorde manier terugkeert in de maatschappij. Met een vaste woonplaats, werk, een opleiding of andere dagbesteding en een sociaal netwerk.

Fpkdebeuken3

* Op deze site spreken we van ‘hij’ als het een tbs-patiënt betreft; er kan dus ook ‘zij’ worden gelezen.

Delen via