Informatieverstrekking aan slachtoffers


Fpc's/fpk's mogen, vanwege hun beroepsgeheim, geen informatie aan derden verstrekken over de behandeling van hun patiënten, dus ook niet aan slachtoffers. Via het landelijk Informatiepunt Detentieverloop (IDV) kunnen slachtoffers na aanmelding informatie krijgen over het verloop van een justitiële maatregel, zoals de tbs-maatregel. Slachtoffers worden dan door het IDV geïnformeerd als een tbs-patiënt wordt opgenomen in een fpc, als er een bepaalde vorm van verlof wordt toegekend of als de tbs-maatregel wordt beëindigd. Kijk voor meer informatie over het IDV op de SlachtofferWijzer.

Overigens wordt er bij de verlofbestemming van een patiënt wel rekening gehouden met de verblijfplaats van slachtoffers, zodat een mogelijke confrontatie kan worden voorkomen. Meer informatie vindt u ook in het artikel Geen verlof zonder voorafgaand slachtofferonderzoek en in het nieuwsbericht Nieuw format voor verlofaanvragen tbs.

Delen via