Zorgprogramma’s en Therapieën


Zorgprogramma's
Eenmaal opgenomen in een fpc volgt iedere patiënt, na grondige diagnostiek, een zorgprogramma. Een zorgprogramma is een samenhangend behandel- en zorgaanbod voor een bepaalde categorie patiënten. Alhoewel ieder fpc eigen accenten aanbrengt, worden over het algemeen de volgende zorgprogramma’s onderscheiden:

  • Zorgprogramma voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Zorgprogramma voor patiënten met psychotische kwetsbaarheid
  • Zorgprogramma voor patiënten met een verstandelijke beperking
  • Zorgprogramma voor patiënten met autismespectrumstoornissen
  • Zorgprogramma voor patiënten die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben getoond

Een zorgprogramma beschrijft voor iedere behandelfase welke behandelactiviteiten (kunnen) worden aangeboden. Hierdoor is het behandelaanbod voor een bepaalde categorie patiënten hetzelfde. Toch wordt iedere patiënt op maat behandeld, doordat een zorgprogramma uit verschillende behandelmodules is opgebouwd. Voor iedere patiënt wordt bekeken welke individuele of groepstherapieën en trainingen nodig zijn om zijn risicofactoren – de factoren die tot delicten leiden – te verminderen en een veilige en verantwoorde resocialisatie mogelijk te maken. 

Therapieën
Therapieën en trainingen zijn zoveel mogelijk ‘evidence based’. Dat wil zeggen dat wetenschappelijk is vastgesteld dat de therapie of training een positief resultaat heeft. Als er voor bepaalde problematiek geen ‘evidence based’-behandelmodules voorhanden zijn werken we met behandelmodules die zogenaamd ‘best practice’ zijn. Dat wil zeggen dat in de praktijk is gebleken dat het de meest effectieve behandelmethode is, maar dat dit (nog) niet wetenschappelijk is onderbouwd.

Voorbeelden van therapieën en trainingen zijn vaktherapie (muziektherapie, beeldende therapie, dramatherapie of psychomotore therapie), psychotherapie, seksuologische therapie en vaardigheidstrainingen. Voor de ondersteuning bij het onderhouden of aanhalen van contacten met vrienden en familie zorgen de systeemtherapeut en de maatschappelijk werkers.

Oostvaarders3

Delen via