Uw vraag niet gevonden?
Laat het ons weten!

Hoe vaak wordt er recidive gepleegd?

Binnen vijf jaar na ontslag van de tbs-maatregel pleegt iets minder dan 30% van de ex-tbs-gestelden opnieuw een ernstig delict. Ruim 70% recidiveert niet.

Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) meet periodiek de strafrechtelijke recidive onder ex-terbeschikkinggestelden. De laatste cijfers vindt u hier.

Delen via