Uw vraag niet gevonden?
Laat het ons weten!

Hoeveel verloven en onttrekkingen zijn er jaarlijks?

Per jaar zijn er in Nederland ongeveer 70.000 verloven van tbs-patiënten (alléén onbegeleid en begeleid). In 2020 waren er 10 onttrekkingen vanuit (on)begeleid verlof (niet op de afgesproken tijd terugkeren of niet op de afgesproken plaats zijn). 

Vanuit transmuraal en proefverlof was er 9 keer sprake van een onttrekking in 2020. Tijdens deze verlofvormen woont de patiënt buiten de muren van het fpc of de fpk. Bijvoorbeeld in een andere instelling of in een eigen woning. Bij transmuraal verlof houdt het fpc/de fpk toezicht; bij proefverlof ligt dit in handen van de reclassering. Omdat de patiënt vaak veel vrijheden heeft en een dagprogramma, wordt tijdens deze fase niet elke verlofbeweging apart geregistreerd. Wel moet de tbs-gestelde zich houden aan afspraken. Eén van die afspraken is dat de tbs-gestelde zich bevindt op de plek zoals vermeld in zijn dagprogramma. Is hij daar niet, dan telt dit als een onttrekking.

In het overgrote deel van alle onttrekkingen ging het om kortdurende ongeoorloofde afwezigheid. 

Meer informatie vindt u in Cijfers & Bijzonderheden 2020.

 

Delen via