Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Nieuws

 • Cijfers & Bijzonderheden TBS Nederland 2018  9 juli 2019

  TBS Nederland verzamelde cijfers over 2018 en geeft daarbij ook relevante achtergrondinformatie over bijvoorbeeld de bezetting, verlof, onttrekkingen en recidive.

 • Slachtofferbewust werken: hoe leg je contact tussen slachtoffer en dader?  5 februari 2019

  In de tbs wordt steeds meer rekening gehouden met de wensen en belangen van slachtoffers en nabestaanden. Om dat op een gestructureerde wijze te kunnen doen hebben FPC Dr. S. van Mesdag recent de handreiking ‘Slachtofferbewust werken’ ontwikkeld.

 • Hoe ervaart men binnen de tbs-sector de toenemende druk op de forensische sector?  15 oktober 2018

  De druk op forensische psychiatrie lijkt groter dan ooit. Toch zegt Harry Beintema, voorzitter behandeloverleg TBS NL: 'Dit werk is betekenisvol en maatschappelijk relevant. Ik zou echt niets leukers weten dan deze baan, met alle spanning en diversiteit.'

 • Minder kans op ontlopen tbs door investering in expertise en duidelijkere wetgeving  8 oktober 2018

  Minister Dekker (Rechtsbescherming) neemt maatregelen om de problematiek van ‘weigeraars’ verder aan te pakken. Dat is nodig omdat verdachten soms bewust weigeren mee te werken aan het onderzoek dat bepaalt of er sprake is van een psychische stoornis. Er wordt daarom niet altijd een tbs-maatregel opgelegd. Dit vormt een onnodig risico voor de samenleving. De minister wil dat verdachten en gedetineerden met psychische problematiek wel worden behandeld. Hij komt daarom met een wetsvoorstel waarmee de eisen aan het opleggen van de tbs-maatregel worden verduidelijkt. Daarnaast moet de kennis en expertise bij rechters, officieren van justitie en gedragsdeskundigen worden verbeterd. Dat schrijft minister Dekker vandaag aan de Tweede Kamer.

 • Bas Eenhoorn benoemd als voorzitter Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg  27 september 2018

  De Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg richt zich voornamelijk op het verbeteren van de arbeidsmarkt, het verminderen van administratieve lasten en het verbeteren van de kwaliteit van zorg en veiligheid binnen de forensische zorg.

Delen via