Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Nieuws

 • Landelijk rapport Kwaliteitsnetwerk FPC/K gepresenteerd  28 maart 2019

 • Slachtofferbewust werken: hoe leg je contact tussen slachtoffer en dader?  5 februari 2019

  In de tbs wordt steeds meer rekening gehouden met de wensen en belangen van slachtoffers en nabestaanden. Om dat op een gestructureerde wijze te kunnen doen hebben FPC Dr. S. van Mesdag recent de handreiking ‘Slachtofferbewust werken’ ontwikkeld.

 • Samen werken aan kwaliteit  28 januari 2019

  In 2018 maakten alle forensisch psychiatrische centra (fpc's) en forensisch psychiatrische klinieken (fpk's) een volgende stap om gezamenlijk aan kwaliteit te werken en van elkaar te leren. Dit doen we door middel van het Kwaliteitsnetwerk FPC/K.

 • Hoe ervaart men binnen de tbs-sector de toenemende druk op de forensische sector?  15 oktober 2018

  De druk op forensische psychiatrie lijkt groter dan ooit. Toch zegt Harry Beintema, voorzitter behandeloverleg TBS NL: 'Dit werk is betekenisvol en maatschappelijk relevant. Ik zou echt niets leukers weten dan deze baan, met alle spanning en diversiteit.'

 • Minder kans op ontlopen tbs door investering in expertise en duidelijkere wetgeving  8 oktober 2018

  Minister Dekker (Rechtsbescherming) neemt maatregelen om de problematiek van ‘weigeraars’ verder aan te pakken. Dat is nodig omdat verdachten soms bewust weigeren mee te werken aan het onderzoek dat bepaalt of er sprake is van een psychische stoornis. Er wordt daarom niet altijd een tbs-maatregel opgelegd. Dit vormt een onnodig risico voor de samenleving. De minister wil dat verdachten en gedetineerden met psychische problematiek wel worden behandeld. Hij komt daarom met een wetsvoorstel waarmee de eisen aan het opleggen van de tbs-maatregel worden verduidelijkt. Daarnaast moet de kennis en expertise bij rechters, officieren van justitie en gedragsdeskundigen worden verbeterd. Dat schrijft minister Dekker vandaag aan de Tweede Kamer.

 • Bas Eenhoorn benoemd als voorzitter Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg  27 september 2018

  De Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg richt zich voornamelijk op het verbeteren van de arbeidsmarkt, het verminderen van administratieve lasten en het verbeteren van de kwaliteit van zorg en veiligheid binnen de forensische zorg.

 • Forensische zorg krijgt impuls om veiligheid in sector te verbeteren  13 juli 2018

  De forensische zorg krijgt een impuls om de veiligheid in de sector te herstellen. GGZ Nederland, VGN en Federatie Opvang hebben vandaag met Minister Dekker (Rechtsbescherming) de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg getekend. “Wij zien dit als een belangrijke eerste stap de veiligheid te verbeteren”, zegt bestuurder Joep Verbugt van GGZ Nederland.

 • De straf die geen straf mag heten - Misverstanden rondom tbs  11 juni 2018

  Over de tbs-maatregel bestaan tal van misverstanden. Hoe zit het ook alweer? Kristel van Teeffelen lichtte het toe in dagblad Trouw

 • Hoe zit het nu met (het opleggen van) tbs?  9 juni 2018

  Harry Beintema, voorzitter van TBS Nederland in Nieuwsuur (09 juni 2018): 'Tbs is een succesvolle maatregel. Maar mensen die roepen dat P. tbs moet krijgen zodat hij is opgeborgen en nooit meer iets kan doen. Zo werkt tbs niet. Het heeft als doel mensen terug te laten keren in de samenleving.'

 • Nieuwe behandelmethode in PBC voor verdachten die psychologisch onderzoek weigeren  8 juni 2018

  Door een nieuwe behandelmethode van het Pieter Baan Centrum (PBC) kunnen weigeraars beter worden gediagnosticeerd. Met de nieuwe methode kan bij 48% van de weigeraars toch een conclusie over mogelijke stoornis worden gesteld.

Delen via