Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Nieuws

 • Forensische zorg krijgt impuls om veiligheid in sector te verbeteren  13 juli 2018

  De forensische zorg krijgt een impuls om de veiligheid in de sector te herstellen. GGZ Nederland, VGN en Federatie Opvang hebben vandaag met Minister Dekker (Rechtsbescherming) de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg getekend. “Wij zien dit als een belangrijke eerste stap de veiligheid te verbeteren”, zegt bestuurder Joep Verbugt van GGZ Nederland.

 • De straf die geen straf mag heten - Misverstanden rondom tbs  11 juni 2018

  Over de tbs-maatregel bestaan tal van misverstanden. Hoe zit het ook alweer? Kristel van Teeffelen lichtte het toe in dagblad Trouw

 • Hoe zit het nu met (het opleggen van) tbs?  9 juni 2018

  Harry Beintema, voorzitter van TBS Nederland in Nieuwsuur (09 juni 2018): 'Tbs is een succesvolle maatregel. Maar mensen die roepen dat P. tbs moet krijgen zodat hij is opgeborgen en nooit meer iets kan doen. Zo werkt tbs niet. Het heeft als doel mensen terug te laten keren in de samenleving.'

 • Nieuwe behandelmethode in PBC voor verdachten die psychologisch onderzoek weigeren  8 juni 2018

  Door een nieuwe behandelmethode van het Pieter Baan Centrum (PBC) kunnen weigeraars beter worden gediagnosticeerd. Met de nieuwe methode kan bij 48% van de weigeraars toch een conclusie over mogelijke stoornis worden gesteld.

 • Kwaliteitsnetwerk FPC/K van start – kennis delen is kennis vermenigvuldigen   16 februari 2018

  Vanaf 2018 maken de fpc’s en fpk’s een volgende stap om de kwaliteit van de forensische zorg (wetenschappelijk) te verhogen, kennis meer te delen en te leren van elkaar. Dit doen zij door middel van het Kwaliteitsnetwerk FPC/K.

 • Meer mogelijkheden om tbs-maatregel op te leggen  23 januari 2018

  De Eerste Kamer heeft vandaag de Wet forensische zorg van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) aanvaard. Hiermee kunnen strafrechters makkelijker verplichte zorg opleggen aan bijvoorbeeld gedetineerden met een psychische stoornis, zowel tijdens als na hun gevangenisstraf. Ook krijgen rechters door de wet meer mogelijkheden om een tbs-maatregel op te leggen.

 • Manifest tbs-advocaten ‘Verbetering tbs’; reactie TBS Nederland  12 januari 2018

  Het bestuur van de vereniging van TBS-advocaten heeft onlangs een Manifest opgesteld waarin ze verbeterpunten voor het tbs-systeem benoemen. Doel is het tbs-systeem te optimaliseren, zodat tbs aantrekkelijker wordt voor potentiële tbs-gestelden met als gevolg dat zij vaker meewerken aan Pro Justitia-onderzoek. TBS Nederland onderschrijft in grote lijnen de verbeterpunten. Toch zijn er nog wel enkele nuances aan te brengen, die we hieronder per aangedragen verbeterpunt benoemen. (Het is aan te raden eerst het Manifest te lezen.)

 • 'Langer behandelen is niet altijd goed. Je wilt dat patiënten om zich heen zien dat er mensen de deur uit gaan.'  30 november 2017

  Het is soms hard werken om het draagvlak voor tbs overeind te houden, zegt Harry Beintema, voorzitter behandeloverleg TBS Nederland. Dus waarom streven de Nederlandse tbs-klinieken, die hij vertegenwoordigt, naar kortere behandeling?

 • Bond van Wetsovertreders geen rol in klachtenbemiddeling tbs-patiënten  6 november 2017

  Op 6 november 2017 is dhr. Pieter Vleeming, als vertegenwoordiger van de Bond van Wetsovertreders (BWO), uitgenodigd voor een gesprek met de voorzitters van TBS Nederland. Tijdens dat gesprek is de werkwijze van de bond besproken en nogmaals aangegeven dat er geen rol is weggelegd voor de bond in de klachtenafhandeling. Tevens is afgesproken dat er alleen een nieuw gesprek kan plaatsvinden wanneer de BWO op papier kan aantonen welke en hoeveel patiënten de bond vertegenwoordigt en wanneer de bond schriftelijk kan onderbouwen welke klachten over de fpc’s bij de bond binnenkomen.

 • Werkconferentie ‘Optimaliseren toeleiding naar tbs’  1 september 2017

  Op woensdag 21 juni 2017 vond in Lunteren de derde werkconferentie in het kader van het Manifest van Lunteren plaats. Ruim 100 deelnemers waren hierbij aanwezig. Focus van de dag lag op het optimaliseren van de toegang naar de tbs.

Delen via