Archief

 • Ruim 1600 bezoekers op Open Dag TBS Nederland  21 maart 2018

  Voor veel mensen is een forensisch psychiatrisch centrum (fpc) of een forensisch psychiatrische kliniek (fpk) een gesloten wereld. Om mensen met eigen ogen te laten zien hoe het eraan toe gaat in onze instellingen organiseren we één keer per twee jaar een Open Dag. Zaterdag 17 maart openden zeven fpc's en fpk’s voor de vierde keer hun deuren voor het publiek. Ruim 1600 bezoekers bezochten de Open Dag.

 • 'Langer behandelen is niet altijd goed. Je wilt dat patiënten om zich heen zien dat er mensen de deur uit gaan.'  30 november 2017

  Het is soms hard werken om het draagvlak voor tbs overeind te houden, zegt Harry Beintema, voorzitter behandeloverleg TBS Nederland. Dus waarom streven de Nederlandse tbs-klinieken, die hij vertegenwoordigt, naar kortere behandeling?

 • Bond van Wetsovertreders geen rol in klachtenbemiddeling tbs-patiënten  6 november 2017

  Op 6 november 2017 is dhr. Pieter Vleeming, als vertegenwoordiger van de Bond van Wetsovertreders (BWO), uitgenodigd voor een gesprek met de voorzitters van TBS Nederland. Tijdens dat gesprek is de werkwijze van de bond besproken en nogmaals aangegeven dat er geen rol is weggelegd voor de bond in de klachtenafhandeling. Tevens is afgesproken dat er alleen een nieuw gesprek kan plaatsvinden wanneer de BWO op papier kan aantonen welke en hoeveel patiënten de bond vertegenwoordigt en wanneer de bond schriftelijk kan onderbouwen welke klachten over de fpc’s bij de bond binnenkomen.

 • Journalist? Bezoek dan één van de fpc's/fpk's  4 september 2017

  De laatste week van september 2017 organiseert TBS Nederland een open dag voor journalisten. Vier forensisch psychiatrische centra (fpc’s) en klinieken (fpk’s) verzorgen op verschillende dagen een programma voor journalisten van lokale, regionale en landelijke media. Het doel: informatie geven over behandelen en beveiligen, actuele cijfers en thema’s bespreken en bovenal een unieke inkijk geven in de tbs-wereld.

 • Werkconferentie ‘Optimaliseren toeleiding naar tbs’  1 september 2017

  Op woensdag 21 juni 2017 vond in Lunteren de derde werkconferentie in het kader van het Manifest van Lunteren plaats. Ruim 100 deelnemers waren hierbij aanwezig. Focus van de dag lag op het optimaliseren van de toegang naar de tbs.

 • Geïnteresseerd in de laatste cijfers over tbs?  27 juli 2017

  Geïnteresseerd in de laatste cijfers over tbs? Bekijk dan onder Publicaties 'Forensische Zorg in getal 2012-2016' (uitgebreid) en/of 'Tbs inzichtelijk 2017' (kort).

 • Hoe gaan we om met seksueel grensoverschrijdend gedrag?   9 juli 2017

  In alle instellingen waar mensen intensief met elkaar samenwerken komen (seksuele) relaties tussen mensen voor. Dit geldt ook voor instellingen binnen de (geestelijke) gezondheidszorg en dus ook voor forensisch psychiatrische centra (tbs-klinieken).

 • Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoekt aanpak fpc’s om contrabande te weren   20 juni 2017

  Forensisch Psychiatrische Centra (fpc’s) werken aan de vermindering van de invoer van contrabande. Volgens onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie hebben de fpc’s substantieel geïnvesteerd in het verbeteren en het verkleinen van de risico’s.

 • Medewerker De Kijvelanden overleden nav ernstig incident  6 februari 2017

  Op zondag 5 februari werd bekend dat een collega van FPC De Kijvelanden naar aanleiding van een ernstig incident is overleden. Niet alleen in De Kijvelanden, maar ook in de overige fpc’s in Nederland is de verslagenheid groot.

 • Contrabande (smokkelwaar) in tbs-klinieken is verboden  7 juli 2016

  Drugs, alcohol, telefoons, etc. verstoren het behandelklimaat. Middelengebruik c.q. het in het bezit hebben van niet-toegestane goederen (contrabande) brengt spanningen met zich mee, frustreert de behandeling en verhoogt het recidiverisico. Vanzelfsprekend is contrabande niet toegestaan binnen de klinieken. Het meenemen c.q. het in het bezit hebben van contrabande heeft daarom altijd consequenties voor patiënten, bezoekers of medewerkers.

1 / 2 / 3 / 4 / … 4  Volgende

Delen via