Archief

 • Nieuwe behandelmethode in PBC voor verdachten die psychologisch onderzoek weigeren  8 juni 2018

  Door een nieuwe behandelmethode van het Pieter Baan Centrum (PBC) kunnen weigeraars beter worden gediagnosticeerd. Met de nieuwe methode kan bij 48% van de weigeraars toch een conclusie over mogelijke stoornis worden gesteld.

 • Ruim 1600 bezoekers op Open Dag TBS Nederland  21 maart 2018

  Voor veel mensen is een forensisch psychiatrisch centrum (fpc) of een forensisch psychiatrische kliniek (fpk) een gesloten wereld. Om mensen met eigen ogen te laten zien hoe het eraan toe gaat in onze instellingen organiseren we één keer per twee jaar een Open Dag. Zaterdag 17 maart openden zeven fpc's en fpk’s voor de vierde keer hun deuren voor het publiek. Ruim 1600 bezoekers bezochten de Open Dag.

 • Kwaliteitsnetwerk FPC/K van start – kennis delen is kennis vermenigvuldigen   16 februari 2018

  Vanaf 2018 maken de fpc’s en fpk’s een volgende stap om de kwaliteit van de forensische zorg (wetenschappelijk) te verhogen, kennis meer te delen en te leren van elkaar. Dit doen zij door middel van het Kwaliteitsnetwerk FPC/K.

 • Meer mogelijkheden om tbs-maatregel op te leggen  23 januari 2018

  De Eerste Kamer heeft vandaag de Wet forensische zorg van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) aanvaard. Hiermee kunnen strafrechters makkelijker verplichte zorg opleggen aan bijvoorbeeld gedetineerden met een psychische stoornis, zowel tijdens als na hun gevangenisstraf. Ook krijgen rechters door de wet meer mogelijkheden om een tbs-maatregel op te leggen.

 • Manifest tbs-advocaten ‘Verbetering tbs’; reactie TBS Nederland  12 januari 2018

  Het bestuur van de vereniging van TBS-advocaten heeft onlangs een Manifest opgesteld waarin ze verbeterpunten voor het tbs-systeem benoemen. Doel is het tbs-systeem te optimaliseren, zodat tbs aantrekkelijker wordt voor potentiële tbs-gestelden met als gevolg dat zij vaker meewerken aan Pro Justitia-onderzoek. TBS Nederland onderschrijft in grote lijnen de verbeterpunten. Toch zijn er nog wel enkele nuances aan te brengen, die we hieronder per aangedragen verbeterpunt benoemen. (Het is aan te raden eerst het Manifest te lezen.)

 • 'Langer behandelen is niet altijd goed. Je wilt dat patiënten om zich heen zien dat er mensen de deur uit gaan.'  30 november 2017

  Het is soms hard werken om het draagvlak voor tbs overeind te houden, zegt Harry Beintema, voorzitter behandeloverleg TBS Nederland. Dus waarom streven de Nederlandse tbs-klinieken, die hij vertegenwoordigt, naar kortere behandeling?

 • Bond van Wetsovertreders geen rol in klachtenbemiddeling tbs-patiënten  6 november 2017

  Op 6 november 2017 is dhr. Pieter Vleeming, als vertegenwoordiger van de Bond van Wetsovertreders (BWO), uitgenodigd voor een gesprek met de voorzitters van TBS Nederland. Tijdens dat gesprek is de werkwijze van de bond besproken en nogmaals aangegeven dat er geen rol is weggelegd voor de bond in de klachtenafhandeling. Tevens is afgesproken dat er alleen een nieuw gesprek kan plaatsvinden wanneer de BWO op papier kan aantonen welke en hoeveel patiënten de bond vertegenwoordigt en wanneer de bond schriftelijk kan onderbouwen welke klachten over de fpc’s bij de bond binnenkomen.

 • Journalist? Bezoek dan één van de fpc's/fpk's  4 september 2017

  De laatste week van september 2017 organiseert TBS Nederland een open dag voor journalisten. Vier forensisch psychiatrische centra (fpc’s) en klinieken (fpk’s) verzorgen op verschillende dagen een programma voor journalisten van lokale, regionale en landelijke media. Het doel: informatie geven over behandelen en beveiligen, actuele cijfers en thema’s bespreken en bovenal een unieke inkijk geven in de tbs-wereld.

 • Werkconferentie ‘Optimaliseren toeleiding naar tbs’  1 september 2017

  Op woensdag 21 juni 2017 vond in Lunteren de derde werkconferentie in het kader van het Manifest van Lunteren plaats. Ruim 100 deelnemers waren hierbij aanwezig. Focus van de dag lag op het optimaliseren van de toegang naar de tbs.

 • Geïnteresseerd in de laatste cijfers over tbs?  27 juli 2017

  Geïnteresseerd in de laatste cijfers over tbs? Bekijk dan onder Publicaties 'Forensische Zorg in getal 2012-2016' (uitgebreid) en/of 'Tbs inzichtelijk 2017' (kort).

Vorige  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / … 6  Volgende

Delen via