Archief

 • Hoe gaan we om met seksueel grensoverschrijdend gedrag?   9 juli 2017

  In alle instellingen waar mensen intensief met elkaar samenwerken komen (seksuele) relaties tussen mensen voor. Dit geldt ook voor instellingen binnen de (geestelijke) gezondheidszorg en dus ook voor forensisch psychiatrische centra (tbs-klinieken).

 • Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoekt aanpak fpc’s om contrabande te weren   20 juni 2017

  Forensisch Psychiatrische Centra (fpc’s) werken aan de vermindering van de invoer van contrabande. Volgens onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie hebben de fpc’s substantieel geïnvesteerd in het verbeteren en het verkleinen van de risico’s.

 • Medewerker De Kijvelanden overleden nav ernstig incident  6 februari 2017

  Op zondag 5 februari werd bekend dat een collega van FPC De Kijvelanden naar aanleiding van een ernstig incident is overleden. Niet alleen in De Kijvelanden, maar ook in de overige fpc’s in Nederland is de verslagenheid groot.

 • Contrabande (smokkelwaar) in tbs-klinieken is verboden  7 juli 2016

  Drugs, alcohol, telefoons, etc. verstoren het behandelklimaat. Middelengebruik c.q. het in het bezit hebben van niet-toegestane goederen (contrabande) brengt spanningen met zich mee, frustreert de behandeling en verhoogt het recidiverisico. Vanzelfsprekend is contrabande niet toegestaan binnen de klinieken. Het meenemen c.q. het in het bezit hebben van contrabande heeft daarom altijd consequenties voor patiënten, bezoekers of medewerkers.

 • Ongeoorloofde afwezigheid Tbs-patiënten in 2015  1 juni 2016

  Uit de jaarcijfers van het ministerie van Veiligheid & Justitie blijkt dat in 2015 44 tbs-patiënten in totaal 49 keer ongeoorloofd afwezig (OA) waren. Ongeoorloofd afwezig wil zeggen dat een patiënt niet op de afgesproken tijd terugkeert van zijn verlof of dat de patiënt zich niet op de afgesproken plaats bevindt. Het aantal verlofbewegingen (landelijk) lag in 2015 rond de 50.0001). Dit betekent dat er in 0,1% van de verloven sprake was van een OA.

 • Open Dag 19 maart trekt ruim 1600 bezoekers  22 maart 2016

  Voor veel mensen is een forensisch psychiatrisch centrum (fpc) of een forensisch psychiatrische kliniek (fpk) een gesloten wereld. Om mensen met eigen ogen te laten zien hoe het eraan toe gaat in onze instellingen organiseren we één keer per twee jaar een Open Dag. Zaterdag 19 maart openden zeven fpc's en fpk's hun deuren voor het publiek. Ruim 1600 bezoekers bezochten de Open Dag.

 • 99,94 procent van alle tbs'ers op verlof ontsnapt niet (maar de rest krijgt alle aandacht)  20 november 2015

  Als een tbs'er op verlof ontsnapt, dan schreeuwen media doorgaans moord en brand. Uit het onderzoek van Rianne Lachmeijer blijkt juist dat tbs in veel gevallen heel goed werkt. Alleen: de aandacht voor de enkeling die op verlof ontsnapt zorgt voor beleid dat dit succes juist in gevaar brengt.

 • Rapport: 'Contrabande in forensisch psychiatrische centra'  1 oktober 2015

  De Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) wil dat tbs-klinieken meer doen aan het voorkomen van de invoer van drugs. Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie onderschrijft deze aanbeveling en verwacht voor 1 januari 2016 een plan van aanpak om de beveiliging te verbeteren. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer in reactie op het rapport ‘Contrabande in forensisch psychiatrische centra’ van de IVenJ.

 • Boekje 'Dit is DJI' gepubliceerd  12 augustus 2015

  Ieder jaar brengt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) het boekje 'Dit is DJI' uit, met feiten en cijfers over DJI. In het onlangs gepubliceerde boekje is ook informatie opgenomen over de forensische zorg.

 • Aanbevelingen taskforce tbs leiden tot daling behandelduur   8 juli 2015

  De taskforce behandelduur tbs, onder voorzitterschap van Bas Eenhoorn, heeft haar opdracht volbracht. De gemiddelde behandelduur van de tbs-maatregel is teruggebracht van ruim 10 naar 8 jaar. Eenhoorn heeft aan zijn opdrachtgevers staatssecretaris Dijkhoff (ministerie van VenJ) en voorzitters Jacobine Geel (GGZ Nederland) en Heleen Dupuis (VGN) bericht dat hij, in samenwerking met de gehele keten, gezorgd heeft voor deze daling van de gemiddelde behandelduur in de tbs zonder dat dit afbreuk doet aan de maatschappelijke veiligheid die de tbs-maatregel biedt. Eenhoorn neemt afscheid van de taskforce, maar het werk wordt door de leden voort gezet.

Vorige  1 …2 / 3 / 4 / 5 / 6 / Volgende

Delen via