Archief

 • Laatste cijfers Forensische Zorg gepubliceerd   26 juni 2015

  De Dienst Justitiële Inrichtingen publiceert ieder jaar informatie in cijfers over de forensische zorg. De publicatie Forensische Zorg in getal 2010-2014 geeft inzicht in de wereld van de forensische zorg in strafrechtelijk kader. De forensische zorg in een strafrechtelijk kader betreft -naast de tbs- alle geestelijke gezondheidszorg (waaronder verslavingszorg) en verstandelijk gehandicaptenzorg aan volwassenen met een strafrechtelijke titel.

 • Onderzoeksrapport ‘(Te) lang in de tbs?’ gepubliceerd  16 mei 2015

  Onlangs is door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek uitgevoerd naar patiënten die langer dan 15 jaar in tbs-behandeling zijn. Deze groep is namelijk één van de groepen die de behandelduur in de tbs opdrijft.

 • Staatssecretaris informeert Kamer over ongeoorloofde afwezigheid in 2014  20 april 2015

  Woensdag 8 april stuurde staatssecretaris Dijkhoff een brief naar de Tweede Kamer waarin hij informatie geeft over de ongeoorloofde afwezigheid van tbs-gestelden in 2014.

 • Europees onderzoek naar Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg  9 april 2015

  Op 15, 16 en 17 april 2015 vindt in Cyprus de 4e internationale bijeenkomst van Action IS1302 van COST plaats. Dit project coördineert onderzoek naar Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ).

 • FPC 2landen sluit per 31 maart haar deuren  5 maart 2015

 • Aanbevelingen taskforce tbs moeten leiden tot daling behandelduur  12 januari 2015

  De taskforce behandelduur tbs, onder voorzitterschap van Bas Eenhoorn, heeft vandaag haar aanbevelingen gepresenteerd aan staatssecretaris Teeven (ministerie van VenJ) en voorzitters Jacobine Geel (GGZ Nederland) en Heleen Dupuis (VGN). De taskforce doet elf aanbevelingen, die moeten zorgen voor een verdere daling van de gemiddelde behandelduur in de tbs. Het voorstel van de taskforce doet geen afbreuk aan de maatschappelijke veiligheid die de tbs-maatregel biedt.

 • Succesvolle tweede conferentie ‘Recht & tbs’  2 december 2014

  Op uitnodiging van TBS Nederland en de Directie Forensische Zorg vond op vrijdag 21 november 2014 de tweede werkconferentie ‘Recht & tbs’ plaats. Tijdens de eerste conferentie in november 2013 zijn concrete afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in het ‘Manifest van Lunteren’. Deze afspraken (actiepunten) moeten ertoe leiden dat het vertrouwen in de tbs hersteld wordt en dat het tbs-systeem een nieuwe impuls krijgt.

 • Advocatuur betrokken bij behandelimpasse   1 december 2014

  Op 8 november 2013 vond de conferentie ‘Recht en TBS’ plaats in Lunteren. Op deze conferentie zijn er tussen de Dienst Forensische Zorg, het forensische veld (de fpc’s en fpk’s) en de strafrechtketen (advocatuur, rechterlijke macht en OM) afspraken gemaakt die ertoe moeten leiden dat de tbs-behandelduur afneemt. Een kortere behandelduur is uiteraard alleen haalbaar wanneer dit vanuit veiligheidsoogpunt verantwoord is. Eén van de afspraken die gemaakt zijn, is dat tijdens een pilot van twee jaar de advocaat bij de behandeling van zijn cliënt wordt betrokken wanneer de behandeling stagneert of dreigt te stagneren. Achterliggende gedachte is dat door de aanwezigheid van de advocaat bij een (behandel)gesprek de voortgang van de behandeling gestimuleerd kan worden.

 • Recidivecijfers per FPC bekend – Geen onderlinge verschillen  19 november 2014

  Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de recidivecijfers per forensisch psychiatrisch centrum (fpc) onderzocht. De resultaten geven weer dat de recidivecijfers van elk fpc, overeenkomen met de te verwachten recidivecijfers. De gepresenteerde recidivecijfers maken het voor de individuele fpc's en voor de sector in totaliteit mogelijk om beter te sturen op kwaliteitsverbetering.

 • Tbs in RTL Boulevard  9 oktober 2014

  RTL Boulevard zendt een reeks van vijf korte reportages over tbs uit.

Vorige  1 …2 / 3 / 4 / 5 / 6 / Volgende

Delen via