Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Behandelduur TBS omlaag

De gemiddelde behandelduur in de TBS is gedaald van bijna tien naar 8,4 jaar. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde cijfers van DJI. Verkorting van de behandelduur is de spil van de afspraken die staatssecretaris Teeven eerder maakte met het forensische veld.

De behandelduur van TBS’ers was de afgelopen jaren gestegen van ongeveer zeven naar tien jaar. Om te zorgen dat de behandelduur blijvend wordt terug gedrongen heeft staatssecretaris Teeven eind vorig jaar jaar de ‘Taskforce Verkorten Behandelduur TBS’, onder voorzitterschap van Bas Eenhoorn, ingesteld. Opdracht aan hem is de behandelduur te verkorten tot 8 jaar. De Taskforce zal eind dit jaar haar aanbevelingen aanbieden aan de staatssecretaris.

Ook de partijen in het veld hebben niet stil gezeten. In november 2013 kwamen de directies van de forensische psychiatrische centra (fpc’s) samen met vertegenwoordigers van het ministerie, de rechterlijke macht, het openbaar ministerie en de advocatuur. Er werd gesproken over manieren waarop de behandelduur kan worden verkort. Bij de uitwerking van de daar besproken punten worden inmiddels flinke vorderingen gemaakt.

Bron: ministerie V&J | 10-09-2014

Delen via