Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Bond van Wetsovertreders geen rol in klachtenbemiddeling tbs-patiënten

Sinds het voorjaar van 2017 claimt de Bond van Wetsovertreders (BWO) dat zij een aanzienlijk deel van de tbs-patiënten in Nederland vertegenwoordigt en dat de bond daarom een rol zou moeten spelen in de afhandeling van hun klachten over de instelling waar zij verblijven. Daarbij dreigde de bond met media-aandacht in geval een instelling hier niet aan zou willen meewerken.

Om de verschillende standpunten in dezen uiteen te zetten, heeft een aantal fpc’s/fpk’s een kennismakingsgesprek met dhr. Pieter Vleeming, vertegenwoordiger van de bond, gevoerd. De bond deed in deze gesprekken de toezegging eventuele klachten toe te sturen; deze klachten werden echter nooit ontvangen.

Tijdens de gesprekken is steeds duidelijk gemaakt dat de klachtenprocedure binnen alle instellingen goed is geregeld. Als patiënten klachten hebben, kunnen ze deze indienen bij de patiëntenraad of bij de onafhankelijke Commissie van Toezicht. De BWO heeft daarom bij de afwikkeling van klachten geen formele status. Ook TBS Nederland heeft dit aan de BWO laten weten.

In reactie daarop heeft de bond wederom de media opgezocht en klachten van patiënten via de media openbaar gemaakt. Daarnaast dreigt de bond met acties en manifestaties als er niet wordt ingegaan op het verzoek om de bond een formele rol in de klachtenafhandeling te geven c.q. regelmatig het gesprek aan te gaan met de bond. Dit is een werkwijze waarin wij ons absoluut niet kunnen vinden.

Dhr. Pieter Vleeming is daarom op 6 november 2017 uitgenodigd voor een gesprek met de voorzitters van TBS Nederland. Tijdens dat gesprek is de werkwijze van de bond besproken en is nogmaals aangegeven dat er geen rol is weggelegd voor de bond in de klachtenafhandeling. Tevens is afgesproken dat er alleen een nieuw gesprek kan plaatsvinden wanneer de BWO op papier kan aantonen welke en hoeveel patiënten de bond vertegenwoordigt en wanneer de bond schriftelijk kan onderbouwen welke klachten over de fpc’s bij de bond binnenkomen. 

6 november 2017

Delen via