Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Cijfers & Bijzonderheden TBS Nederland 2019

TBS Nederland verzamelde cijfers over 2019 en geeft daarbij ook relevante achtergrondinformatie over bijvoorbeeld de bezetting, verlof, onttrekkingen en recidive.

Bezetting
In 2019 is het aantal ingestroomde tbs-patiënten (1e opnames) bijna gelijk ten opzichte van 2018. 

Onttrekkingen
Het totaal aantal onttrekkingen betreft 0,040% van het aantal (on)begeleide verlofbewegingen in 2019. 

Opleidingen
Voor het eerst melden we dit jaar het aantal opleidingen dat succesvol is afgerond door tbs-patiënten. Dat waren er in 2019 in totaal 110.

Meer info?
Bekijk het hele overzicht van cijfers en bijzonderheden TBS Nederland 2019

Delen via