Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Contrabande (smokkelwaar) in tbs-klinieken is verboden

Dit bericht van TBS Nederland is, namens de tbs-klinieken in Nederland, een reactie op de nieuwsberichten van 7 juli 2016 over contrabande in tbs-klinieken.

Contrabande binnen tbs-klinieken is verboden
Drugs, alcohol, telefoons, etc. verstoren het behandelklimaat. Middelengebruik c.q. het in het bezit hebben van niet-toegestane goederen (contrabande) brengt spanningen met zich mee, frustreert de behandeling en verhoogt het recidiverisico. Vanzelfsprekend is contrabande niet toegestaan binnen de klinieken. Het meenemen c.q. het in het bezit hebben van contrabande heeft daarom altijd consequenties voor patiënten, bezoekers of medewerkers. Omdat het in het bezit hebben of bekijken van kinderporno strafbaar is, wordt daarvan altijd aangifte gedaan bij de politie.

Maatregelen ter voorkoming van contrabande
Wij proberen contrabande op allerlei manieren buiten de deur te houden. Zo hanteren we een streng toegangs- en controlebeleid voor patiënten, personeel en (functioneel) bezoek. Patiënten die terugkomen van begeleid en onbegeleid verlof worden gecontroleerd en gefouilleerd (op indicatie). Ook bezoekers voor patiënten worden gecontroleerd en gefouilleerd (op indicatie). Frequent vinden (onaangekondigd) kamercontroles plaats en worden urinecontroles uitgevoerd. Ook drugshonden kunnen worden ingezet.  

Eind 2015 hebben de tbs-klinieken een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld met daarin maatregelen die genomen worden om de invoer van contrabande (verslavende middelen, wapens, telefoons, (kinder)porno, etc.) verder tegen te gaan. Door gezamenlijk op te trekken kunnen wij profiteren van elkaars expertise en ervaringen. Ook is afgesproken elkaar regelmatig te toetsen op de genomen veiligheidsmaatregelen. Daarbij gaat het niet alleen om de invoer van contrabande, maar ook om het aannamebeleid personeel, intervisie & coaching van personeel en scholing & deskundigheid van personeel.

Contrabande is ook onvermijdelijk
De maatregelen in het plan van aanpak benadrukken, zowel intern als extern, dat we staan voor de veiligheid van patiënten, medewerkers en bezoekers. Ook draagt het voorkomen van het binnenkomen van ongewenste goederen bij aan een goed behandelklimaat. Ondanks de genomen maatregelen willen we toch ook opmerken dat een tbs-kliniek geen gevangenis is, maar een behandelkliniek. Patiënten en bezoekers zijn zeer inventief. Het is daarom een illusie om een instelling 100% vrij van contrabande te krijgen. 

Delen via