Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Pilot Empatica E4 van start

Vijf Tbs klinieken (FPC Pompekliniek, FPC van Mesdag, FPC Oostvaarderskliniek, FPC De Rooyse Wissel en FPC De Kijvelanden) werken in een project samen m.b.t. de Empatica E4. Dit is een polsband waarmee vier verschillende fysiologische signalen kunnen worden gemeten: 1) huidgeleiding, 2) pols/ hartslag, 3) beweging en 4) (huid)temperatuur (zie ook figuur 2). Huidgeleiding, ook wel bekend als elektrodermale activiteit (EDA), galvanische huidreactie (GSR) of elektrodermale respons (EDR), is de meting van elektrische geleiding of weerstand van de huid. Dit wordt doorgaans gedaan op de handpalmen, vingers of voetzolen. Er worden twee elektroden geplaatst die een kleine continue stroom door het lichaam en langs het huidoppervlak sturen. Wanneer zweetklieren geactiveerd worden, neemt de geleiding van de huid toe (hoe meer zweet, hoe meer geleiding). Hiermee kan inzicht worden verkregen in veranderingen in activatie van het sym-pathisch (SNS) zenuwstelsel (sympathische activiteit activeert namelijk de zweetproductie), waarmee een inschatting gemaakt kan worden van de hoeveelheid stress of opwinding.

 Empatica

Het project bevindt zich in Fase 1. Deze fase is (ondermeer) gericht op het onderzoeken of de Empatica E4 een toegevoegde waarde kan hebben in de context van een effectieve behandeling. Het doel van deze expertmeeting was het bespreken van behandelsituaties die experts van de deelnemende FPC’s hadden beschreven en het organiseren van feedback daarop.

Delen via