Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Europees onderzoek naar Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg

Europese samenwerking in Wetenschap en Technologie (COST)

Op 15, 16 en 17 april 2015 vindt in Cyprus de 4e internationale bijeenkomst van Action IS1302 van COST plaats. Dit project coördineert onderzoek naar Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ). 

Het doel van dit project is onderlinge deskundigheid bevorderen en kennis uitwisselen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het eens te worden over definities die gebruikt worden in de LFPZ en door kennis met elkaar uit te wisselen over Best Practices (wat werkt het beste). 

Het uiteindelijke doel is om beleid voor LFPZ binnen Europa op een hoger plan te tillen. Aan dit COST-project nemen 19 landen deel. De Pompestichting, waar de meeste patiënten in Nederland met een LFPZ-status verblijven, heeft een leidende positie in dit project. Peter Braun* is de voorzitter van dit Europese project en Eric Bulten* is wetenschappelijk leider en verantwoordelijk voor het binnenhalen van Europese subsidie. 

Vanuit het buitenland is er met regelmaat veel belangstelling voor de manier waarop de LFPZ in Nederland is georganiseerd. Daarom zijn er regelmaat buitenlandse delegaties op bezoek in de Pompestichting. 

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de sites van COST en het project zelf.  

* Peter Braun en Erik Bulten zijn beiden werkzaam in de Pompestichting en respectievelijk manager Patiëntenzorg LFPZ en hoofd Diagnostiek Onderzoek & Opleiding.

Delen via