Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Forensische zorg krijgt impuls om veiligheid in sector te verbeteren

De forensische zorg krijgt een impuls om de veiligheid in de sector te herstellen. GGZ Nederland, VGN en Federatie Opvang hebben vandaag met Minister Dekker (Rechtsbescherming) de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg getekend. “Wij zien dit als een belangrijke eerste stap de veiligheid te verbeteren”, zegt bestuurder Joep Verbugt van GGZ Nederland.

Meer financiële ruimte
Er komt extra geld voor het verlagen van de administratieve lasten en het aantrekken en behouden van personeel. De forensisch psychiatrische afdelingen (FPA’s) en de forensisch psychiatrische klinieken (FPK’s) krijgen de komende drieënhalf jaar meer financiële ruimte. In de periode 2018-2021 komt er voor de klinische OFZ 28,5 miljoen euro extra budget beschikbaar voor herstel van de tarieven. Concreet betekent dit dat de tariefafslagen op verblijf en behandeling komen te vervallen. Bestuurder Joep Verbugt van GGZ Nederland ziet de gemaakte afspraken als een eerste belangrijke stap. “Het is positief dat zorgaanbieders en ministerie samen de schouders eronder zetten om de balans in de sector te herstellen. De komende jaren gaan we hier samen met het ministerie de schouders onder zetten. Het personeel in de forensische sector moet op een veilige manier kunnen werken.”

Arbeidsmarkt
Deze impuls was nodig na enkele kritische rapporten over de veiligheid in de forensische zorg. De werkdruk en het ziekteverzuim in de forensische zorg zijn hoog. Er is een tekort aan goed geschoold specialistisch personeel. De sector heeft meer dan 200 onvervulde vacatures. Het negatieve imago van de sector schrikt nieuw personeel af. Tegelijkertijd vertrekt er veel zittend personeel vanwege de problemen op het gebied van veiligheid, terwijl forensische zorgaanbieders juist behoefte hebben aan meer en ervaren personeel.

Met een gerichte arbeidsmarktaanpak willen de partijen gekwalificeerd personeel aantrekken en (zij)-instroom van nieuwe medewerkers bevorderen. En meer gebruikmaken van de inzet van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Het ministerie van Justitie en Veiligheid start samen met het ministerie van VWS en de sector begin 2019 een campagne om gericht personeel te werven. Zorgaanbieders stellen extra stageplekken beschikbaar en daarnaast financieren instellingen een lectoraat om specialistische (hbo-)opleidingen te krijgen. Zorgaanbieders krijgen ook de ruimte om de arbeidsmarkt te ‘vergroten’ door de inzet van andere beroepen (bijvoorbeeld beveiligers in de VOV, ervaringsdeskundigen, etc.).

Administratieve lasten
Een ander belangrijk probleem is dat personeel in de forensische zorg haar tijd op dit moment onvoldoende kan besteden aan de patiëntenzorg. Een psychiater in de forensische zorg is maar liefst 45 procent van zijn of haar werkweek kwijt aan administratieve lasten. Voor verplegend personeel ligt dit percentage zelfs nog hoger. Hieromheen gaat een taskforce gezamenlijke schrapsessies organiseren met zorgaanbieders, de inspecties, ministerie, DJI en eventuele andere partijen. Zorgaanbieders streven naar een vermindering van de huidige administratieve last met minimaal 25 procent. GGZ Nederland is hiervoor de campagne Minder regelgekte, meer zorg gestart om de regeldruk in de ggz en de forensische zorg te verminderen.

Noodklok
Vorige maand luidde GGZ Nederland de noodklok over de veiligheid in forensische klinieken. De brancheorganisatie benadrukte dat het om sectorbrede problemen gaat, waar alle klinieken en afdelingen mee kampen. Voor alle sectoren zijn investeringen nodig om de kwaliteit en veiligheid op orde te brengen.

Bron: GGZ Nederland - 13 juli 2018


Delen via