Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

FPC 2landen sluit per 31 maart haar deuren

Als gevolg van een snelle afname van het aantal patiënten met een tbs-maatregel in Nederland sluit FPC 2landen per 31 maart haar deuren.

De afgelopen jaren is het aantal tbs-opleggingen afgenomen, terwijl tegelijkertijd de uitstroom van patiënten uit tbs-klinieken steeg. Dat heeft ertoe geleid dat de staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie in 2013 heeft besloten om twee tbs-instellingen te sluiten, waaronder het in Utrecht gevestigde forensisch psychiatrisch centrum (FPC) 2landen.

Patiënten en medewerkers van de kliniek zijn al in maart 2013 over de komende sluiting geïnformeerd. Vanaf die tijd zijn medewerkers geholpen bij het vinden van een baan elders en is een goed sociaal plan opgesteld. Voor de patiënten is een passende behandeling in een andere tbs-klinieken gezocht. Tot 1 april 2015 draagt FPC 2landen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de tbs-maatregel voor de laatste patiënten over aan andere FPC’s waaronder de Kijvelanden en de Van der Hoeven Kliniek.

TBS is geen straf maar een kans
FPC 2landen is in februari 2009 van start gegaan als samenwerkingsproject tussen Altrecht GGZ en FPC De Kijvelanden. Hoewel FPC 2landen maar een beperkte tijd heeft bestaan, was het wel een succesvolle periode. Juist door de pioniersgeest, de kleinschaligheid, de grote betrokkenheid tussen staf en patiënten en de wijze van werken, is het aantal incidenten heel beperkt gebleven en was het nauwelijks nodig om te separeren of dwangbehandeling toe te passen.

Veel patiënten – waaronder een aantal dat elders in de behandeling was vastgelopen - zijn binnen 4,5 jaar ontslagen, hebben een ontslag onder voorwaarden (VB) gekregen of verblijven inmiddels in een transmurale voorziening waarbij een FPC op afstand begeleiding biedt. Het motto “tbs is geen straf maar een kans” die bij de oprichting van FPC 2landen is geïntroduceerd is dan ook bewaarheid.

Tijdelijk gebruik van gebouw FPC 2landen door de Van der Hoeven Kliniek
De Van der Hoeven kliniek aan de Willem Dreeslaan 2 te Utrecht wordt gerenoveerd. Vanwege de renovatie zal een deel van de patiënten op 1 april 2015 voor een periode van een jaar verhuizen naar het gebouw van FPC 2landen. Dit gebouw is nu ook in gebruik als forensisch psychiatrisch centrum (FPC) en daarmee geschikt voor tijdelijke inhuizing. Rond april 2016 zullen de patiënten weer terugverhuizen naar de kliniek aan de Willem Dreeslaan.

De Van der Hoeven Kliniek maakt onderdeel uit van De Forensische Zorgspecialisten en is gevestigd in Utrecht en Amersfoort.

Delen via