Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoekt aanpak fpc’s om contrabande te weren

Forensisch Psychiatrische Centra (fpc’s) werken aan de vermindering van de invoer van contrabande. Volgens onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie hebben de fpc’s substantieel geïnvesteerd in het verbeteren en het verkleinen van de risico’s.
Wel kunnen meer maatregelen genomen worden. Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft het onderzoek vandaag met zijn beleidsreactie aan de Tweede Kamer gestuurd. Dijkhoff vindt het onder meer van belang dat effectieve bestrijding van contrabande in de kliniek blijvende aandacht krijgt van de fpc’s. 

Eind 2016 en begin 2017 heeft de Inspectie op verzoek van staatssecretaris Dijkhoff bij zeven fpc’s onderzocht in hoeverre de aanbevelingen uit haar eerdere rapport uit 2015 uitpakken. Ook zijn de maatregelen uit het plan van aanpak van de fpc’s (2016) in het onderzoek meegenomen. De inspectie concludeert dat de klinieken al verschillende maatregelen hebben getroffen. Zo is bijvoorbeeld de controle op metaalhoudende contrabande verbeterd door extra technische beveiligingsvoorzieningen in te zetten.
 
De Inspectie heeft de klinieken onderzocht aan de hand van verschillende thema’s, zoals de omtrekbeveiliging, toegangscontrole en interne controlemaatregelen. De fpc’s hebben substantieel geïnvesteerd in het verder verbeteren van de omtrekbeveiliging. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om aanbrengen van meer hekwerken, camera’s en detectiesystemen.
 
Volgens de Inspectie kan effectiever en gerichter worden opgetreden tegen de invoer en handel in contrabande wanneer beter gebruik wordt gemaakt van informatie die al aanwezig is. De inspectie doelt op gegevens uit urine- en kamercontroles.  
 
Beleidsreactie
Staatssecretaris Dijkhoff dringt er in zijn beleidsreactie op aan dat de aanbevelingen van de Inspectie en de acties uit het plan van aanpak door alle klinieken daadkrachtig worden opgepakt. Hij wil dat ze zo snel mogelijk maatregelen nemen. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is gevraagd dit najaar met het veld een gemeenschappelijke minimumnorm voor steekproefsgewijze controle van personeel vast te stellen.
 
De fpc’s die een deel van de maatregelen uit het plan van aanpak nog niet hebben opgepakt worden verzocht vaart te maken met de invoering van toegangscontroles van personeel. Tenslotte wil de staatssecretaris dat DJI en de fpc’s met een voorstel komen om informatie over urine- en kamercontroles te ontsluiten, te delen en te analyseren en aan die informatie concrete interventies te koppelen. De Inspectie drong hier ook na het eerdere onderzoek al op aan.

Klik hier om het rapport en de reactie van de staatssecretaris te lezen.

Bron: persbericht ministerie Veiligheid en Justitie

Delen via