Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Leven in een tbs-kliniek – hoe ziet een dag eruit?

Nederland telt op dit moment bijna 1.500 tbs-patiënten. De laatste jaren stromen er steeds meer tbs-patiënten in en is het een uitdaging om passende uitstroomvoorzieningen te vinden. Hoe is het om te leven in een tbs-kliniek? Hoe ziet een dag eruit? Wanneer gaan patiënten met verlof? En wat komt daar allemaal bij kijken? Welke stappen zijn nodig voor een veilige en verantwoorde terugkeer naar de maatschappij? In september worden verschillende verhalen van en over patiënten gedeeld vanuit de verschillende forensisch psychiatrische centra en klinieken die verbonden zijn aan TBS Nederland.

Rooyse wissel

==========================================

Over TBS Nederland

TBS Nederland is een samenwerking van de forensisch psychiatrische centra en klinieken in Nederland. In  een  forensisch  psychiatrisch  centrum  (fpc)  en  een  aantal  forensisch  psychiatrische  klinieken  (fpk) verblijven  mensen  aan  wie  een tbs-maatregel is opgelegd. Meer informatie: www.tbsnederland.nl

Noot voor de redactie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de persvoorlichter van TBS Nederland
Annemiek Nefkens
0478 – 635 200 
communicatie@derooysewissel.nl

Delen via