Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Minder onttrokken tbs'ers in 2013


In 2013 was er 35 maal sprake van een ongeoorloofde afwezigheid van een tbs'er. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2012, toen zich 56 ongeoorloofde afwezigheden voordeden. Dit meldt staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De door Teeven ingevoerde regeling “één jaar geen verlof” is 21 maal toegepast in 2013. Teeven: “Elke onttrekking is er natuurlijk één te veel, maar ik ben tevreden over de ontwikkeling in het aantal ongeoorloofde afwezigheden de afgelopen jaren”.

Het verlof is een vast onderdeel van de behandeling van een tbs’er en vindt zowel onbegeleid als begeleid plaats. Jaarlijks vinden ruim 70.000 verlofbewegingen plaats in Nederland. Het aantal ongeoorloofde afwezigheden op het totaal aantal verloven is de laatste jaren minder dan een half promille. Alle tbs-gestelden die zich in 2013 onttrokken zijn weer terug in de kliniek waar zij zaten. In 22 gevallen was dat binnen 24 uur. Tijdens twee ongeoorloofde afwezigheden is een strafbaar feit vastgesteld, waarvoor beide personen zijn aangehouden en in voorlopige hechtenis zijn gesteld. Het verlof is in deze gevallen stop gezet.

Het verlof is een cruciaal onderdeel van een tbs behandeling, waarmee behandelaars kunnen beoordelen en toetsen hoeveel verantwoordelijkheden en vrijheden een tbs'er aankan. Een kliniek kan bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie een verlofmachtiging aanvragen voor een tbs’er. De verlofaanvraag moet passen in het behandelplan voor de tbs’er. Het ministerie legt de aanvraag voor aan het onafhankelijke Adviescollege Verloftoetsing Tbs (AVT).

Bron: ministerie V&J | 22-03-2014

Delen via