Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Nieuw format voor verlofaanvragen tbs


Sinds begin van dit jaar wordt de positie van het slachtoffer zwaar meegewogen in de beslissing rond een verlofaanvraag voor terbeschikkinggestelden (tbs'ers). De belangen van het slachtoffer en het resocialisatiebelang van de tbs'er worden standaard goed in kaart gebracht en afgewogen.

Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuw format voor de aanvraag van verlofmogelijkheden voor tbs'ers of anderszins verpleegden. Omdat het slachtofferonderzoek verplicht is gesteld in elke verlofaanvraag, is aan het format een zogeheten slachtofferbox toegevoegd.

Verdieping 
Daarmee komt er een verdieping van het slachtofferonderzoek, waarbij de belangen van het slachtoffer en het resocialisatiebelang van de tbs'er goed in kaart worden gebracht en afgewogen. Ook wordt de uitbreiding van het format aangegrepen de samenwerking met de netwerkpartners te verbeteren en meer inzichtelijk te maken. 

De aanpassing komt mede tot stand na een onderzoek van AVANS-Hogeschool en de Hogeschool van Utrecht - in opdracht van het Adviescollege Verloftoetsing tbs (AVt). Tevens zijn nieuwe ontwikkelingen meegenomen en bestaande thema’s worden uitgewerkt. Volgens de ontwikkelaars is het nieuwe format efficiënter en meer doelgericht en draagt daarom bij aan de kwaliteit van de verlofaanvragen.

Bron: ministerie V&J | 30-01-2014 

Delen via