Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Onderzoeksrapport ‘(Te) lang in de tbs?’ gepubliceerd

Onlangs is door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek uitgevoerd naar patiënten die langer dan 15 jaar in tbs-behandeling zijn. Deze groep is namelijk één van de groepen die de behandelduur in de tbs opdrijft. 

In het onderzoek zijn de kenmerken en achtergronden van de groep onderzocht en is gezocht naar een antwoord op de vraag hoe het komt dat deze patiënten zo lang een tbs-behandelplaats bezetten. Ook is gekeken welke oplossingen mogelijk zijn om de door- en uitstroom van deze groep langverblijvende tbs-patiënten te bevorderen.

97 mannelijke patiënten die in 2013 meer dan 15 jaar in tbs-behandeling waren, zijn in het onderzoek op verschillende kenmerken vergeleken met andere groepen tbs-gestelden. De groep blijkt heel verschillend qua delicttype, het doorlopen van de tbs-behandeling en de vooruitzichten op door- of uitstroom. Hoewel al deze patiënten langdurig toezicht en controle nodig lijken te hebben, is een sterke beveiliging slechts voor een minderheid noodzakelijk. Voor het grootste deel van deze patiënten zijn er volgens de behandelaren en de geraadpleegde experts wel voldoende vervolgvoorzieningen aanwezig, waardoor door- of uitstroom binnen een termijn van twee jaar voor een groot deel mogelijk zou moeten zijn. Deze beweging is al in gang gezet, onder meer door de initiatieven die worden uitgevoerd in het kader van de Taskforce Verkorten behandelduur tbs en het Manifest van Lunteren. Voor de momenteel bestaande groep van langdurig tbs-gestelden valt een casusgerichte aanpak te overwegen waarin een externe adviesraad passende en verantwoorde vervolgtrajecten voor deze tbs-patiënten kan adviseren.

Bezoek de website van het WODC om het gehele onderzoeksrapport te downloaden.

Delen via