Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Open Dag 19 maart trekt ruim 1600 bezoekers

Voor veel mensen is een forensisch psychiatrisch centrum (fpc) of een forensisch psychiatrische kliniek (fpk) een gesloten wereld. Om mensen met eigen ogen te laten zien hoe het eraan toe gaat in onze instellingen organiseren we één keer per twee jaar een Open Dag. Zaterdag 19 maart openden zeven fpc's en fpk's hun deuren voor het publiek. Ruim 1600 bezoekers bezochten de Open Dag.

Iedere instelling bepaalde zelf het programma van de Open Dag. In de meeste fpc's en fpk's werden bezoekers na een kort welkomstwoord door medewerkers en patiënten rondgeleid. Tijdens de rondleiding werden woonafdelingen, therapieruimtes en werkplaatsen bezocht en was er veel gelegenheid om vragen te stellen. 

De openheid en betrokkenheid van medewerkers en patiënten maakten veel indruk op bezoekers. Veel bezoekers gaven aan door de Open Dag nieuwe inzichten te hebben verkregen, onder meer over het verschil tussen detentie en behandeling, de sfeer en leefomstandigheden in een kliniek en het belang van verlof. 

Het is goed om te merken dat er veel belangstelling is voor onze Open Dag en ons werk. In 2018 organiseren we opnieuw een Open Dag. De datum van de Open Dag wordt via deze website bekend gemaakt. 

Media-aandacht voor de Open Dag
Verschillende lokale, regionale en landelijke media besteedden aandacht aan de Open Dag. Dat leverde onder meer de volgende bijdragen op: 

Delen via