Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Recidivecijfers per FPC bekend – Geen onderlinge verschillen

Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de recidivecijfers per forensisch psychiatrisch centrum (fpc) onderzocht. De resultaten geven weer dat de recidivecijfers van elk fpc, overeenkomen met de te verwachten recidivecijfers. De gepresenteerde recidivecijfers maken het voor de individuele fpc's en voor de sector in totaliteit mogelijk om beter te sturen op kwaliteitsverbetering.

Onderzoek en resultaten
Bij het onderzoek naar de recidivecijfers per fpc heeft het WODC gekeken naar 557 tbs-patiënten van wie de tbs-maatregel tussen 2004 en 2010 werd beëindigd. Vervolgens is gekeken naar het aantal patiënten dat binnen twee jaar recidiveerde. Om ervoor te zorgen dat de resultaten goed met elkaar vergeleken kunnen worden is ook gekeken naar de kenmerken van de patiënten die elk fpc behandelde. Kenmerken zoals geslacht, leeftijd, aantal keren in aanraking geweest met Justitie en het type delict hebben namelijk invloed op de kans op recidive.

Op basis van de kenmerken van de uitgestroomde tbs-patiënten heeft het WODC voor elk fpc een prognose opgesteld van het te verwachten recidivepercentage. Daarbij ging het om recidive binnen twee jaar na de beëindiging van de tbs-maatregel. Tussen de fpc’s zijn qua recidivecijfers geen opvallende verschillen ontdekt. Uit de resultaten blijkt dat alle fpc’s de resultaten behaalden die mochten worden verwacht op grond van de samenstelling van de groep patiënten die ze in behandeling hadden.

Vervolg
Om beter zicht te krijgen op de recidivecijfers zal het WODC het onderzoek naar recidive per fpc elk jaar uitvoeren. De onderzoeksresultaten dragen bij aan het streven naar meer transparantie in de sector en aan het verder verbeteren van de kwaliteit van de behandeling en de risicotaxatieinstrumenten.

TBS Nederland - 19-11-2014

WODC-rapport Recidivecijfers per fpc - november 2014

Delen via