Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Rol Bond van Wetsovertreders bij klachten

In de afgelopen periode heeft de Bond van Wetsovertreders (BWO) verschillende klinieken bezocht om kennis te maken en om klachten van patiënten te bespreken. De bond deed bij verschillende klinieken de toezegging om eventuele klachten toe te sturen, maar tot nu toe zijn er nog geen klachten ontvangen.

In het Algemeen Overleg van TBS Nederland – hierin zijn alle klinieken vertegenwoordigd – is de werkwijze van de BWO besproken. De klachtenprocedure is binnen alle klinieken goed geregeld. Als patiënten klachten hebben, kunnen ze deze indienen bij de patiëntenraad of bij de Commissie van Toezicht. De BWO heeft daarom bij de afwikkeling van klachten geen formele status. Dit heeft TBS Nederland aan de BWO laten weten.

Delen via