Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Ruim 1600 bezoekers op Open Dag TBS Nederland

Voor veel mensen is een forensisch psychiatrisch centrum (fpc) of een forensisch psychiatrische kliniek (fpk) een gesloten wereld. Om mensen met eigen ogen te laten zien hoe het eraan toe gaat in onze instellingen organiseren we één keer per twee jaar een Open Dag. Zaterdag 17 maart openden zeven fpc's en fpk’s voor de vierde keer hun deuren voor het publiek. Ruim 1600 bezoekers bezochten de Open Dag.

Iedere instelling bepaalde zelf het programma van de Open Dag. In de meeste fpc's en fpk's werden bezoekers na een kort welkomstwoord door medewerkers en patiënten rondgeleid. Tijdens de rondleiding werden woonafdelingen, therapieruimtes en werkplaatsen bezocht en was er veel gelegenheid om vragen te stellen. 

Voor veel bezoekers was de Open Dag een eerste kennismaking met de tbs-wereld. Bezoekers gaven aan door de Open Dag een beter beeld te hebben gekregen van tbs en het leven en werken in een fpc of fpk. Verder kregen we veel complimenten over de openheid, vriendelijkheid en betrokkenheid van medewerkers en patiënten. 

Media-aandacht voor de Open Dag
Verschillende lokale, regionale en landelijke media besteedden aandacht aan de Open Dag. Dat leverde onder meer de volgende bijdragen op:


We kijken terug op een zeer geslaagde Open Dag. Het is goed om te merken dat er veel belangstelling is voor onze Open Dag en ons werk. In 2020 organiseren we opnieuw een Open Dag. De datum van de Open Dag wordt via deze website bekend gemaakt. 

Delen via