Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Samen werken aan kwaliteit

In het kader van het Kwaliteitsnetwerk FPC/K hebben tien fpc’s en fpk’s hun deuren opengesteld en zijn professionals en patiënten met elkaar het gesprek aangegaan over zaken die goed gaan (parels) en zaken die aandacht nodig hebben (oesters). 

De parels van alle instellingen worden beschreven in een landelijk rapport. Dat biedt een overzicht van het veld en een stimulans om van elkaar te leren. In alle instellingen bleek dat het landelijk tekort aan personeel een grote bron van de zorgen is. Het gevolg hiervan is dat patiënten zien dat professionals zich nog meer moeten inzetten om goede patiëntenzorg te leveren. Desondanks zijn er mooie parels op het gebied van deskundigheidsbevordering, dagbesteding voor patiënten en in-, door- en uitstroom gevonden. Zo heeft FPC de Rooyse Wissel een eigen resocialisatieroute gecreëerd met woningen en dagbesteding. FPK Inforsa maakt duurzame verbinding met de patiënt door hem voor en na zijn verblijf te bezoeken.

Om het leren van elkaar te stimuleren en het landelijke rapport te presenteren, wordt op 14 maart 2019 een landelijke dag georganiseerd waar alle instellingen hun parels presenteren aan alle andere fpc’s en fpk’s. Het doel hiervan is dat instellingen parels van andere instellingen kunnen gebruiken en intern reflecteren op ontwikkeling en verbetering.

Kijk op www.kwaliteitsnetwerken.nl voor meer informatie over de methodiek en de landelijke dag. Het Kwaliteitsnetwerk FPC/K wordt ondersteund door het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

Delen via