Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

TBS Nederland publiceert ‘Cijfers en Bijzonderheden 2020’

De impact van Covid-19 is vooral terug te zien in de verlofcijfers.Uit de cijfers blijkt dat er in 2020 in totaal 46.500 verlofbewegingen waren van tbs’ers. In 2019 waren er 70.000 verlofbewegingen. ‘Patiënten gingen van half maart tot ver in juni bijna niet op verlof,’ aldus Hyacinthe van Bussel, voorzitter van TBS Nederland. De dagelijkse routine van therapieën en activiteiten ging onder flink beperkende voorwaarden door, maar soms ook tijdelijk niet. Meerdere klinieken kregen te maken met besmettingen onder patiënten en medewerkers, waardoor afdelingen in quarantaine geplaatst moesten worden. ‘Het is op dit moment heel moeilijk om aan te geven of deze periode van weinig tot geen verlof invloed heeft op de behandelduur van tbs-patiënten,’ aldus van Bussel.

Stijging instroom zet door
In 2020 is het aantal ingestroomde tbs-patiënten iets hoger ten opzichte van 2019 (145 in 2019, 138 in 2018). De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren zal voortzetten. In 2020 stroomden meer patiënten in dan uit.

 Lees hier meer over de Cijfers en Bijzonderheden 2020

===========================================

Over TBS Nederland
TBS Nederland is een samenwerking van de forensisch psychiatrische centra en klinieken in Nederland. In  een  forensisch  psychiatrisch  centrum  (fpc)  en  een  aantal  forensisch  psychiatrische  klinieken  (fpk) verblijven  mensen  aan  wie  een tbs-maatregel is opgelegd.
Meer informatie: www.tbsnederland.nl

Noot voor de redactie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de persvoorlichter van FPC de Rooyse Wissel.
Annemiek Nefkens
0478-635376
anefkens@derooysewissel.nl

 

Delen via