Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

TBS Nederland publiceert ‘Cijfers & Bijzonderheden 2021'

TBS Nederland heeft vandaag het overzicht ‘Cijfers & Bijzonderheden 2021’ gepubliceerd. Hierin zijn een aantal relevante cijfers over dat jaar en de daarbij behorende achtergrondinformatie verzameld en op een overzichtelijke wijze weergegeven. 

Gemiddeld waren er in 2021 1.490 tbs-patiënten. In 2020 waren dit er 1.403. Ook afgelopen jaar was de druk op tbs-plaatsen hoog. De toenemende instroom in de tbs, stagnerende uitstroom (door een schaarste aan passende uitstroomvoorzieningen) en stijgend aantal omzettingen en hervattingen zijn belangrijke oorzaken. ”Om tegemoet te komen aan de toename van het aantal tbs-opleggingen maken alle klinieken plannen om de in- en doorstroom te verbeteren,” aldus Harry Beintema, lid raad van bestuur FPC Dr. S. van Mesdag en voorzitter Inhoudelijk overleg TBS Nederland.

Inzetten van zorgbeveiligers
Daarnaast staat de sector voor een enorme uitdaging om gekwalificeerd persoon te vinden. Hyacinthe van Bussel, Algemeen directeur FPC Rooyse Wissel en voorzitter Algemeen overleg TBS Nederland legt uit: “We kijken welke taken die nu door sociotherapeuten gedaan worden, we door een andere discipline kunnen laten doen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van zorgbeveiligers. Dit zijn beveiligers die kleine zorgtaken verrichten. We zetten ook in op carrière switchers. En onderzoeken welke slimme technologieën we in kunnen zetten om hetzelfde werk met minder mensen te doen.”

Trots op inzet van het personeel
In de terugblik over 2021 kon corona natuurlijk niet ontbreken. Harry Beintema vervolgt: “Corona heeft ook in 2021 een grote invloed gehad op de tbs-klinieken. Door de maatregelen hebben patiënten de vrijheden gemist die ze anders wel hadden. Denk aan groepsactiviteiten in de kliniek en verlof buiten de kliniek. Hierdoor hebben veel patiënten vertraging opgelopen in hun behandeltraject. Maar ik ben trots. Vooral op de inzet van het personeel van de tbs-klinieken in deze bijzondere coronatijd. Het is echt een prestatie om onder die omstandigheden zulke lastige zorg te blijven leveren.”

Lees hier meer over de Cijfers & Bijzonderheden 2021

 

==========================================

Over TBS Nederland

TBS Nederland is een samenwerking van de forensisch psychiatrische centra en klinieken in Nederland. In  een  forensisch  psychiatrisch  centrum  (fpc)  en  een  aantal  forensisch  psychiatrische  klinieken  (fpk) verblijven  mensen  aan  wie  een tbs-maatregel is opgelegd. Meer informatie: www.tbsnederland.nl

 

Noot voor de redactie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de persvoorlichter van TBS Nederland
Annemiek Nefkens
0478 – 635 200 
communicatie@derooysewissel.nl

Delen via