Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Vakmanschap in de forensische zorg

Afgelopen donderdag stond in de openbare les van Ruud van der Horst de professionalisering en deskundigheidsbevordering van (toekomstige) professionals in het forensische zorgveld centraal. Vele studenten en professionals volgden de livestream. Aanvullend op de les is een video van het lectoraat gemaakt.


De video is opgenomen bij Hogeschool RotterdamFivoor en FPC Dr. S. van Mesdag. Verschillende professionals geven in de video hun kijk op vakmanschap. Ook komen twee patiënten over dit onderwerp aan het woord. Bekijk nu de film: https://lnkd.in/dttk82rs
 
Meer weten over vakmanschap in de forensische zorg? Op https://lnkd.in/d_-ZrFZx staat informatie over het lectoraat, een interview met lector, de livestream van de openbare les en de publicatie van het lectoraat over sleutel tot deskundigheid.
 
Het lectoraat Vakmanschap Forensische Zorg wordt gefinancierd door Fivoor, met dank aan Ministerie van Justitie en Veiligheid. De film is gemaakt door Patrick Deelen in opdracht van Kenniscentrum Zorginnovatie en Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam.Delen via