Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Verruiming bezoek en verloven onder voorwaarden

Sinds half maart dit jaar was het vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk om patiënten, die verblijven in een tbs-kliniek, te bezoeken. Ook het verlof van patiënten, die daarvoor in aanmerking kwamen, is sinds die tijd opgeschort. Hier is vanaf 2 juni verandering in gekomen.

De afgelopen twee weken zijn door de klinieken, ministerie van Justitie en Veiligheid en de Dienst Justitiële Inrichtingen positief geëvalueerd. Dit betekent dat er kan worden overgegaan naar fase 2.

Bezoek
Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Dienst Justitiële Inrichtingen is er toestemming om vanaf 16 juni de tijdsduur van bezoek te verhogen. Zo kan een patiënt twee uur per week, maximaal twee (van tevoren vastgestelde) personen als bezoek ontvangen.

Verloven
Daarnaast kan, ook vanaf deze datum, het verlof van patiënten stapsgewijs en onder voorwaarden weer worden opgestart. De tijdsduur voor patiënten met begeleid verlof wordt verhoogd naar maximaal 2 keer per week, maximaal 4 uur per keer. Ook wordt er gestart met onbegeleid verlof voor patiënten met onbegeleide verlofstatus die hebben laten zien de RIVM maatregelen goed na te leven. Zij kunnen doelgericht onbegeleid naar werk of opleiding.

Toekomst
De hervatting van het bezoek en het verlof worden nauwgezet in de gaten gehouden. Als de versoepeling van de maatregelen geen nadelige effecten heeft op het aantal besmettingen, wordt bekeken of na 22 juni verdere versoepeling, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, mogelijk is.

Delen via