Indien mogelijk, geven wij graag een toelichting op ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de tbs-sector. Wij verstrekken echter geen informatie over de behandeling van individuele patiënten.

Werkconferentie ‘Optimaliseren toeleiding naar tbs’

Op woensdag 21 juni 2017 vond in Lunteren de derde werkconferentie in het kader van het Manifest van Lunteren plaats. Ruim 100 deelnemers waren hierbij aanwezig. Focus van de dag lag op het optimaliseren van de toegang naar de tbs.

Op deze derde conferentie, met als centraal thema, de 'voordeur' van de tbs, is teruggekeken op de resultaten van Lunteren I en II door de divisiedirecteur ForZo/JJI en directeuren van fpc's, die namens het veld spraken. Hierin werd gememoreerd dat de recidive na een tbs-maatregel vele malen lager is dan na een reguliere detentie en dat de behandelduur inmiddels is teruggebracht naar gemiddeld 7,2 jaren, de groep 15+ buiten beschouwing latend. Stelling van de directeuren van de fpc's was: 'We doen patiënten die niet toegeleid worden naar de tbs, en die wel op deze plek zijn aangewezen, tekort'.

De rapporteurs van het NIFP en het kwaliteitsregister voor gerechtelijk deskundigen (NRGD) kwamen aan het woord evenals professionals vanuit OM en ZM. Ook advocatuur, reclassering en uiteraard de fpc’s waren aanwezig.

Meer informatie vindt u op de site Forensische Zorg.

Delen via