Promotieonderzoek

In de afgelopen periode werden de volgende promotieonderzoeken afgerond.

2013

Persoonlijkheidsstoornissen effectief behandelen door middel van schematherapie
Schematherapie kan een zinvolle bijdrage leveren aan de behandeling van tbs-patiënten met een dramatische persoonlijkheidsproblematiek. Bovendien is schematherapie in combinatie met dramatherapie erg effectief in het uitlokken van bepaald gedrag bij patiënten. Door gedrag te begrijpen, kunnen risicofactoren beter worden behandeld.

Op 25 april 2013 promoveerde drs. Marije Keulen - de Vos, wetenschappelijk onderzoeker bij de Rooyse Wissel, op dit onderwerp met haar proefschrift 'Emotional states, crime and violence: a schema therapy approach to the understanding and treatment of forensic patients with personality disorders'. 

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de site van de Rooyse Wissel. 

2014

Inschatten van beschermende factoren draagt bij aan voorspelling van geweldsrecidive
Het gestructureerd inschatten van beschermende factoren voor geweld draagt bij aan een betere voorspelling van gewelddadige recidive onder tbs-patiënten. 

Op 14 april 2014 promoveerde drs. Michiel de Vries Robbé, onderzoeker bij de Van der Hoeven Kliniek en promovendus aan de Radboud Universiteit, op dit onderwerp met zijn proefschrift ‘Protective Factors. Validation of the Structured Assessment of Protective Factors for Violence Risk in Forensic Psychiatry’.

Meer informatie over dit onderzoek vindt u op de site van de Van der Hoeven Kliniek.


Minder zedenslachtoffers door risicogestuurde behandeltoewijzing van zedendelinquenten
Het bieden van adequate interventies aan plegers is een belangrijke manier om het aantal slachtoffers van zedendelicten terug te dringen. De meest intensieve interventies (zoals tbs-behandeling) hebben het grootste effect wanneer ze worden opgelegd aan de plegers met het hoogste recidiverisico. Dat recidiverisico en dus de noodzaak van interventie, laat zich het best vaststellen door middel van daarvoor speciaal ontwikkelde instrumenten, die ook in Nederland bruikbaar blijken. Het standaard en leidend gebruikmaken van deze instrumenten wordt daarom aanbevolen. 

Op 23 mei 2014 promoveerde drs. Wineke Smid, onderzoeker bij de Van der Hoeven Kliniek en promovendus aan de Universiteit van Amsterdam, op dit onderwerp met haar proefschrift ‘Sex Offender Risk Assessment in the Netherlands; Towards a Risk Need Responsivity Oriented Approach.

Meer informatie over dit onderzoek vindt u op de site van de Van der Hoeven Kliniek.


Grootschalig onderzoek onder vrouwelijke tbs-patiënten
De Van der Hoeven Kliniek heeft samen met FPC Oldenkotte, FPK Assen en FPK Woenselse Poort een groot onderzoek gedaan onder bijna 300 vrouwen die sinds 1984 in de TBS verbleven.

Meer informatie over dit onderzoek vindt u op de site van de Van der Hoeven Kliniek.


Delen via