Op deze website vindt u onze gezamenlijke visie op (actuele) onderwerpen binnen de tbs-sector. 

 

Over ons

TBS Nederland is een initiatief van de volgende forensisch psychiatrische centra/klinieken in Nederland:

 • FPC De Kijvelanden
 • FPC De Oostvaarderskliniek
 • FPC de Rooyse Wissel
 • FPC Dr. S. van Mesdag
 • FPC Pompestichting
 • FPC Van der Hoeven Kliniek
 • CTP Veldzicht
 • FPK Inforsa
 • FPK GGZ Drenthe
 • FPK de Beuken, OBC ‘t Wold
 • FPK de Woenselse Poort
 • FPK Rotterdam

De contactgegevens van deze instellingen vindt u onder Contact.

Forensisch Psychiatrisch Centrum (fpc)
Een fpc (tbs-kliniek) is een gesloten instelling waar patiënten verblijven aan wie tbs met dwangverpleging is opgelegd. Het beveiligingsniveau is zeer hoog. Twee fpc’s maken deel uit van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dit zijn CTP Veldzicht en FPC De Oostvaarderskliniek.

De overige fpc’s zijn particuliere justitiële instellingen.

Forensisch Psychiatrische Kliniek (fpk)
Een fpk maakt deel uit van een ggz-instelling. Het is eveneens een gesloten instelling waar onder anderen patiënten verblijven aan wie tbs met dwangverpleging is opgelegd. Het beveiligingsniveau is hoog, maar minder hoog dan in een fpc. Ook verblijven hier patiënten met ernstige psychiatrische gedragsproblemen met een andere justitiële maatregel. Net als in een fpc is er sprake van een intensieve behandeling die gericht is op het verminderen van delictgevaarlijkheid.

Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Directie Forensische Zorg
Het ministerie van Veiligheid en Justitie is eindverantwoordelijk voor de behandeling van tbs-patiënten. De tbs-maatregel wordt immers door de rechtelijke macht opgelegd en eventueel opgeheven.

Het opstellen van het tbs-beleid en de financiering van de forensische psychiatrie is in handen van de Divisie Forensische Zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). ForZo maakt ieder jaar inkoopafspraken met de instellingen die forensisch psychiatrische zorg leveren over het aantal in te kopen plaatsen (productieafspraken). Ook worden er per instelling afspraken gemaakt over prestatie-indicatoren (doelstellingen). De mate waarin de doelstellingen behaald worden zijn van invloed op het aantal plaatsen dat ForZo inkoopt bij een instelling.

Nederlandse ggz
Nederlandse ggz vertegenwoordigt ruim 100 instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg, waaronder ook de fpc’s en fpk’s (met uitzondering van de twee rijkscentra CTP Veldzicht en FPC De Oostvaarderskliniek). Nederlandse ggz streeft ernaar om landelijk goede afspraken te maken met de overheid, politici, verzekeraars, patiëntenorganisaties en andere partners. Uitgangspunt is dat instellingen de ruimte krijgen om doelmatige en innovatieve geestelijke gezondheidszorg te leveren en de behandelkwaliteit op hoog niveau te houden.

Forensisch Netwerk
Naast GGZ Nederland zijn in het Forensisch Netwerk alle instellingen vertegenwoordigd die forensisch psychiatrische zorg leveren. Dit zijn niet alleen de fpc’s en fpk’s; ook fpa’s (forensisch psychiatrische afdelingen binnen ggz-instellingen) en instellingen voor ambulante zorg en/of beschermd wonen maken deel uit van het Forensisch Netwerk.

Al deze instellingen bieden behandeling en beveiliging aan mensen met ernstige psychiatrische gedragsproblemen met een justitiële maatregel. Het beveiligingsniveau en de intensiteit van de behandeling variëren en zijn afhankelijk van de doelgroep.

Delen via