Openheid in geslotenheid

We leven in een tijd van grote openheid en transparantie. Social media en internet maken informatie wereldwijd beschikbaar, meningen worden via diezelfde kanalen verkondigd en verspreid. Niet altijd is die mening gefundeerd of op feiten gebaseerd. De tbs-sector is één van de sectoren waar iedereen een mening over heeft, maar vaak zonder precies te weten hoe het zit. En daarom organiseren we als sector Open Dagen, om zo openheid binnen geslotenheid te creëren.

 

Als we het belang van de Open Dagen onderstrepen, wordt dit veelal gedaan vanuit het perspectief van de gemiddelde burger. Namelijk hoe belangrijk het is dat hij kennismaakt met een systeem waarover veel misverstanden en vooroordelen bestaan. Na afloop van een Open Dag geven vrijwel alle bezoekers aan waardering te hebben voor het werk dat wordt verricht. Hun beeld van de patiënten is bijgesteld. Patiënten zijn niet 24/7 gevaarlijk, maar hebben een verhaal te vertellen en lijken wellicht meer op ons dan vooraf gedacht.

 

Een andere reden die niet of veel minder wordt onderstreept, is wat een Open Dag doet voor onze patiënten. Door de Open Dag wordt voor een grote groep mensen duidelijk hoe het voor patiënten is om in een behandelkliniek te verblijven, hoe het leven van alledag eruit ziet, hoe patiënten zich inspannen om hun leven weer op de rit te krijgen en een delictvrije toekomst op te bouwen. Ook wordt duidelijk hoe lastig die weg vaak is.

Te vaak wordt vergeten dat tbs-patiënten ook mensen zijn. Kwetsbare, boze, beperkte mensen die een ernstig delict hebben gepleegd als gevolg van hun stoornis. Maar ook mensen die zich niet herkennen in het beeld dat vaak wordt neergezet in de media. Patiënten hebben de behoefte om hun kant van het tbs-verhaal te vertellen. En de Open Dagen zijn daarvoor een middel bij uitstek. In sommige klinieken helpen patiënten mee tijdens de Open Dagen. In andere klinieken vertellen ze hun verhaal via de medewerkers. In alle gevallen is het doel om de bezoekers kennis te laten nemen van de goede resultaten van het tbs-systeem en ze kennis te laten maken met de mens achter de patiënt en met de menselijke professional achter de medewerker.

 

Het is goed om te zien dat er ieder jaar veel mensen geïnteresseerd zijn in het tbs-verhaal en een aantal uren van hun vrije zaterdag besteden aan een bezoek aan één van de fpc’s en fpk’s. Zaterdag 11 oktober 2014 organiseerde TBS Nederland een Open Dag, waaraan 7 fpc's en fpk's deelnamen. De Open Dag was volledig volgeboekt. In het najaar van 2016 wordt wederom een Open Dag georganiseerd. Meer informatie hierover vindt u te zijner tijd op deze website.

 

oktober 2014 

 

Delen via