Slachtofferbewust werken: hoe leg je contact tussen slachtoffer en dader?

In de tbs wordt steeds meer rekening gehouden met de wensen en belangen van slachtoffers en nabestaanden. Om dat op een gestructureerde wijze te kunnen doen hebben FPC Dr. S. van Mesdag (Leida Feringa en Mariëtte van Denderen) en de Van der Hoeven Kliniek (Vivienne de Vogel en Nienke Verstegen) recent de handreiking ‘Slachtofferbewust werken’ ontwikkeld. 

Met de handreiking kunnen forensisch maatschappelijk werkers de behoeften van slachtoffers en daders in kaart brengen en beoordelen hoe daar rekening mee kan worden gehouden. Dat kan bijvoorbeeld door contact tussen slachtoffers en maatschappelijk werkers van een tbs-kliniek of door contact met de tbs-gestelde zelf. 

Meer weten? 
Bekijk de toelichting van Nienke of lees het interview met Leida en Mariëtte.

Slachtofferbewust werken

De handreiking is ontwikkeld in samenwerking met de Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers, Slachtofferhulp Nederland, Perspectief Herstelbemiddeling, het Informatiepunt Detentieverloop, Restorative Justice Nederland en forensisch maatschappelijk werkers van De Woenselse Poort, de Pompestichting, de Van der Hoeven Kliniek en FPC Dr. S. van Mesdag. De handreiking is tot stand gekomen met subsidie van Kwaliteit Forensische Zorg en is hieronder en via de site van de KFZ beschikbaar.


februari 2019

Delen via