Het uitwisselen van kennis en ervaring moet leiden tot een continue verbetering van behandelmethoden en risicotaxatie-instrumenten.

Samenwerking


Samenwerking met andere instellingen is essentieel. Alleen samen kunnen we de kwaliteit van onze behandeling en daarmee de veiligheid van de samenleving verder verbeteren. Het gaat dan niet alleen om samenwerking tussen de fpc's/fpk's, maar ook om samenwerking met ggz-instellingen, verslavingszorg, reclassering, onderwijsinstellingen (universiteiten en hogescholen) en instellingen binnen de rechtsketen (Openbaar Ministerie, advocatuur).

Door samen te werken kunnen we kennis en ervaring uitwisselen op het gebied van forensische psychiatrie, verslavingszorg, autismespectrumstoornissen, risicotaxatie, begeleid of beschermd wonen, et cetera. Het uitwisselen van kennis en ervaring moet leiden tot een continue verbetering van behandelmethoden en risicotaxatie-instrumenten. Daarnaast moet (regionale) samenwerking de doorstroom van patiënten naar andere (ggz-)instellingen bevorderen.

Pompe4

Delen via