Samenwerking op landelijk niveau


Naast het onderlinge overleg tussen de behandeldirecteuren en het overleg tussen de directeuren algemene zaken van de fpc’s/fpk’s, werkt de tbs-sector samen met:

  • Nederlandse GGZ; Nederandse GGZ vertegenwoordigt de fpc’s/fpk’s in het overleg met de Divisie Forensische Zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In dit overleg worden de inkoopvoorwaarden voor plaatsing van tbs-patiënten binnen de forensische psychiatrie besproken. Ook de prestatie-indicatoren voor de forensische psychiatrie bespreekt Nederlandse GGZ met ForZo.
  • het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) (onderzoek);
  • afdelingen Psychiatrie van de UMC’s (ontwikkeling van zorgprogramma’s);
  • geestelijke gezondheidszorginstellingen (ontwikkeling van zorgprogramma’s en bevorderen van de doorstroom van patiënten naar de ggz);
  • de Verslavingszorg (ontwikkeling van verslavingstherapieën en samenwerking in de uitstroomfase van de behandeling van de patiënt);
  • Reclassering Nederland (samenwerking in de uitstroomfase van de behandeling van de patiënt);
  • Gemeenten (samenwerking in de uitstroomfase van de behandeling van de patiënt en deelname aan het Veiligheidshuis).

 

Delen via