Contact met de tbs-kliniek of met de dader. Wat is er mogelijk?

Slachtoffer of nabestaande worden van een misdrijf is een ingrijpende gebeurtenis. Het is een situatie waar u geen invloed op hebt gehad. Ook op de straf die de dader heeft gekregen hebt u geen invloed gehad. Mogelijk wilt u wél invloed hebben op de informatie die u ontvangt over het tbs-traject. Of misschien wilt u contact met het forensisch psychiatrisch centrum (de tbs-kliniek) of met de dader zelf. Wat is er dan mogelijk?

Aangeven dat u informatie wenst over het tbs-traject
Als u dat wilt kunt u algemene informatie ontvangen over het verloop van het tbs-traject. Bijvoorbeeld wanneer de dader een nieuwe verlofvorm krijgt (begeleid, onbegeleid, transmuraal of proefverlof), wanneer de tbs eindigt en wanneer de dader overlijdt. Hiervoor kunt u zich laten registreren bij het Informatiepunt Detentieverloop (IDV). Dit is een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij het IDV kunt u ook aangeven of u bepaalde behoeften heeft wanneer de dader met verlof gaat. Bij elke verlofaanvraag moet de kliniek nagaan of slachtoffers wensen hebben aangegeven bij het IDV. Als dat zo is, dan probeert de kliniek daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Misschien heeft u eerder aangegeven niet geïnformeerd te willen worden over verloven van de dader en wilt u dat nu wel. Dit kunt u op ieder moment aanpassen, en doorgeven aan het IDV.

Meer informatie
Voor meer informatie over het bijwonen van verlengingszittingen en uw rechten verwijzen we u graag naar de folder “Dader krijgt tbs, en dan?” van Dienst Justitiële Inrichtingen.
Algemene informatie over tbs
Meer informatie over verlof

Contact met het behandelingsteam van de dader
Misschien heeft u vragen aan de behandelaren over het tbs-traject, maar wilt u de dader zelf niet spreken. U kunt dan contact opnemen met de forensisch maatschappelijk werker van de kliniek. Zij kunnen u algemene informatie over tbs geven. Voor specifieke vragen die gaan over de dader, moet de dader toestemming geven. Als u niet weet in welke kliniek de dader verblijft, kunt u contact opnemen met het IDV. Zij kunnen aan de kliniek vragen contact met u op te nemen.

Contact met de dader
Misschien heeft u vragen over het delict die alleen de dader kan beantwoorden. Bijvoorbeeld waarom de dader het delict heeft gepleegd of waarom specifiek ú het slachtoffer was. In dat geval kan er begeleid contact plaatsvinden. Dat kan in de vorm van een begeleide ontmoeting, maar ook per brief. Als u contact wilt met de dader, kunt u dit aangeven bij Perspectief Herstelbemiddeling, bij het behandelingsteam van de dader (de tbs-kliniek) of bij het IDV. Als u niet weet in welke kliniek de dader verblijft, kunt u contact opnemen met het IDV. Zij kunnen aan de kliniek vragen contact met u op te nemen. U krijgt dan meer informatie over de mogelijkheden en de procedure.

Contact vindt alleen plaats als alle partijen hier vrijwillig aan deelnemen. Bovendien moet het contact voor iedereen veilig en verantwoord verlopen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar het sociaal-emotionele niveau van de dader. Dat wordt beoordeeld door de kliniek in nauw overleg met de betrokken partijen zoals Perspectief Herstelbemiddeling.

De dader kan ook bij zijn of haar behandelingsteam aangeven dat hij contact met u te wilt. Bijvoorbeeld om spijt te betuigen of om angst bij u weg te nemen. Ook dan wordt zo zorgvuldig mogelijk ingeschat of de motivatie van de dader oprecht is en of het contact veilig en verantwoord is. Als dat zo is zal het IDV of Perspectief Herstelbemiddeling contact met u opnemen om te vragen wat uw wensen hierover zijn.

Adressen en telefoonnummers:

Informatiepunt Detentieverloop (IDV)
Het IDV geeft op verzoek informatie aan slachtoffers en nabestaanden van misdrijven.

Contactgegevens en meer informatie:
W: www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/informatiepunt-detentieverloop-idv
T: 088 699 19 51

Perspectief Herstelbemiddeling
Perspectief Herstelbemiddeling begeleidt contact tussen slachtoffers (en nabestaanden) en daders van misdrijven en andere ingrijpende gebeurtenissen. Hiervoor werken zij met professionele bemiddelaars.

Contactgegevens en meer informatie:
W: www.perspectiefherstelbemiddeling.nl
E: info@perspectiefherstelbemiddeling.nl
T: 030 234 00 45

Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp Nederland biedt emotionele hulp, begeleiding bij het strafproces en hulp bij uw schadevergoeding. Casemanagers zijn beschikbaar voor slachtoffers van levensdelicten, ernstige geweld- en zedendelicten en voor achterblijvers van vermissing.

Contactgegevens en meer informatie:
W: www.slachtofferhulp.nl
T: 0900 0101

Netwerk traumatisch verlies
Bij het Netwerk traumatisch verlies zijn therapeuten aangesloten die ervaring hebben met het behandelen van nabestaanden die iemand hebben verloren door moord. Als u een nabestaande bent en u hebt behoefte aan gesprekken met een psycholoog, dan kun u via deze website contact opnemen met een psycholoog.

Contactgegevens en meer informatie:
W: www.rouwnamoord.nl

 

Delen via