Het percentage ex-tbs-gestelden dat binnen twee jaar opnieuw een ernstig delict pleegde, daalde in de laatste 25 jaar van circa 36% naar 17%.

 

Het Resultaat – Recidivecijfers


Het Resultaat - Recidivecijfers
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) onderzoekt periodiek of ex-tbs-gestelden opnieuw een delict plegen. Bron voor de informatie hieronder is het document Recidive TBS 1974 – 2008 van het WODC.

De grafieken geven informatie over ex-tbs-gestelden die opnieuw een delict pleegden. De tbs-maatregel van deze ex-tbs-gestelden werd tussen 1974 en 2008 onvoorwaardelijk beëindigd. Het 'uitstroomcohort' geeft aan in welke periode de maatregel werd beëindigd.

Recidive binnen twee jaar na beëindiging van de maatregel

Fig 1 Recidive

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen: recidive ongeacht de aard en ernst van het gepleegde delict.
Ernstig: een delict met een maximale strafdreiging van vier jaar of meer. 
Zeer ernstig: een delict met een maximale strafdreiging van acht jaar of meer.
Tbs-waardig: een delict waarvoor opnieuw tbs kan worden opgelegd.


Tbs-waardige recidive op langere termijn
Fig 2 Recidive

 

 

 

 

 


De grafiek laat zien dat de tbs-waardige recidive de laatste 25 jaar sterk is gedaald. In de jaren ’80 van de vorige eeuw pleegden circa 4 op de 10 ex-tbs-gestelden een nieuw ‘tbs-waardig’ delict in de periode tot 25 jaar na hun ontslag. Voor de drie laatste cohorten (ontslag van de maatregel tussen 1994 – 2008) zijn er nog geen cijfers over een dergelijke periode. Gezien de uitkomsten tot nu toe is het echter niet aannemelijk dat voor deze ex-tbs-gestelden het landelijke percentage ‘tbs-waardige’ recidive op langere termijn zal uitstijgen boven de 20 tot 25 procent.

Conclusie WODC
Het percentage ex-tbs-gestelden dat binnen twee jaar na de beëindiging van de maatregel opnieuw werd vervolgd voor een delict met een maximale strafdreiging van 4 jaar of meer (ernstige recidive) is in de laatste 25 jaar gedaald van circa 36% naar 17%.

De 2-jarige ‘tbs-waardige’ recidive, die bestaat uit misdrijven die kunnen leiden tot een nieuwe tbs-maatregel, nam in dezelfde periode af van 13% naar minder dan 5%. 

Ook de recidive op langere termijn is in de achterliggende decennia aanzienlijk afgenomen.

Het WODC geeft geen eenduidige verklaring voor de uitkomsten van het onderzoek. Meer publicaties over recidive zijn te vinden op de site van het WODC.

Delen via