Boek ‘Geweld door vrouwen’ van Vivienne de Vogel

Waarom brengt een vrouw haar baby om het leven of laat ze haar kind seksueel misbruiken? Wat weten we eigenlijk over vrouwelijk gewelddadig gedrag en over de behandeling daarvan? In het boek Geweld door vrouwen dat afgelopen juni verscheen geeft forensisch psychologe Vivienne de Vogel meer inzicht in vrouwen die in de forensische zorg zijn beland. Aan de hand van tien portretten van vrouwen in de tbs schetst ze een indringend beeld van levens die al vroeg ontspoord zijn. En toont ze de zoektocht naar de beste behandeling om deze vrouwen weer zicht op een toekomst te bieden.

Toonaangevend binnen risicotaxatie bij vrouwen
Vivienne de Vogel is werkzaam in de Utrechtse Van der Hoeven Kliniek en is hoofd van de afdeling Onderzoek van De Forensische Zorgspecialisten. Sinds 2005 doet ze onderzoek naar vrouwen in de forensische psychiatrie met als doel een betere behandeling voor hen te ontwikkelen. De Vogel is de eerste ter wereld die een risicotaxatie-instrument voor vrouwen in de forensische zorg heeft ontwikkeld.

Belangrijk onderzoek omdat onbekend is of de behandeling die voor mannen is ontwikkeld wel bij vrouwen aanslaat. Vrouwelijke en mannelijke daders verschillen sterk van elkaar, bijvoorbeeld op het vlak van psychische stoornissen, trauma’s en het feit dat vrouwen vaak al eerder (gedwongen) opgenomen zijn geweest in een psychiatrische instelling. Van alle veroordeelden in gevangenissen en de forensische zorg is nu 7 procent vrouw en dat percentage stijgt. Niet alleen in Nederland, ook wereldwijd.

Geweld herkennen en voorkomen
Als mensen rondom gewelddadige vrouwen de waarschuwingssignalen beter leren herkennen, kunnen ze eerder hulp inschakelen waardoor het minder snel uit de hand kan lopen. Daarmee kun je volgens De Vogel op den duur de vicieuze cirkel van geweld doorbreken en eraan bijdragen dat bijvoorbeeld kinderen van deze gewelddadige vrouwen niet dezelfde kant opgaan. Iets wat nu in veel gevallen wel gebeurt.  

Saskia Belleman, rechtbank- en juridisch verslaggever bij de Telegraaf, schreef het voorwoord van het boek. Haar mening over Geweld door vrouwen is helder: ‘Leg die smartphone weg en lees een boek. Dit boek.’

Geweld Door Vrouwen 2D HR

Delen via