TBS Whereabouts - Patiënten op verlof volgen via de smartphone

TBS Whereabouts is een pilot in FPC Dr. S. van Mesdag. Dit project draaide naast de reguliere toetsing van het verlof. Toetsing van het verlof is onderdeel van het risicomanagement, dat bestaat uit alle maatregelen die moeten voorkomen dat een patiënt onaanvaardbaar gedrag laat zien. 

TBS Whereabouts is een unieke werkwijze, waarbij tbs-patiënten die met verlof gaan worden gevolgd via een applicatie op hun smartphone. Deze manier van toezicht houden draagt bij aan het uiteindelijke doel van de tbs-behandeling: een veilige terugkeer naar de samenleving. 

Naast de fysieke controles, maakt TBS-Whereabouts het mogelijk de patiënt tijdens zijn verlof op een verantwoorde wijze vaker te controleren vanuit de instelling. In een kortere periode dan voorheen wordt duidelijk of de patiënt zich aan de afspraken houdt, betrouwbaar is en of hij op de juiste wijze kan omgaan met de vrijheid en verantwoordelijkheden buiten de instelling. Daardoor kan de ruimte die hij tijdens een verlof krijgt eerder worden uitgebreid. Uiteindelijk kan dit leiden tot een kortere behandelduur.

Het streven is TBS Wherabouts standaard toe te gaan passen, naast de wettelijk vastgelegde verloftoetsingsprocedures.

 

Delen via